Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

ARSi sügisesele välitöökonverentsile "Välitööd ajaskaalal" oodatakse ettekandeid

30. oktoobril 2015 toimuva ARSi välitöökonverentsi keskmes on aeg ja muutumine ning välitööd nende muutuste keskel. Kutsume erinevate valdkondade uurijaid üles meenutama oma välitöökogemusi ning arutlema, millised muutused on välitööde protsessis ja eesmärkides distsipliini ajaloo, uuritava isiku/kogukonna elutsükli või isikliku uurijatee jooksul aset leidnud.
Varasemat mõistet "kogumisretk" või "ekspeditsioon" asendab 21. sajandil mõiste „välitööd". Mõistete teisenemine kajastab kultuuriteadustes toimunud muutusi. Välitööde metoodikale on avaldanud mõju tehnoloogia areng: erinevate salvestuvahendite kasutamine on suurendanud välitöödel kogetu dokumenteerimise võimalusi. Vähemalt sama suur mõju välitöödele on olnud ka kultuurinähtuste endi muutumisel - vanade folkloorivormide kadumisel ning uute tekkimisel (nt meemid sotsiaalmeedias).
Globaliseerumise tulemusena on muutunud välitööpaigad ning uurijad on jõudnud järjest enam ka kaugete võõraste kultuuride juurde.
Valik teemasid, mille üle kutsume arutlema:
1) eesti folkloristlike välitööde kaugema ajaloo ja lähiajaloo õppetunnid;
2) seoses ühiskondlike muutuste ja individualiseerumisega aina olulisemaks muutunud välitööde eetika ning selle mõju uurija ja uuritava kohtumistele ja materjali analüüsile;
3) välitööde meetodid olukorras, mil paljud kultuuriuurijat huvitavad nähtused on kolinud maalt linna, reaalmaailmast digitaalmaailma ning (stabiilsetest) kogukondadest) paindlikesse (ebastabiilsetesse) võrgustikesse;
4) välitöödel kasutatavate tehniliste vahendite muutumine ning selle mõju uurija ja uuritava vahelisele suhtlusele (nt kaamera, Skype);
5) uurija varasemast suurema eneseanalüüsi mõju välitöödele ja materjali hilisemale analüüsile.
30. oktoobril Eesti Kirjandusmuuseumis toimuva välitöökonverentsi ettekannete teese ootame 18. septembriks aadressidel korb@folklore.ee ja merili.metsvahi@ut.ee. Teeside vastuvõtmisest teatame hiljemalt 1. oktoobril.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO