Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Viire Villandi 15. VIII 1955 - 3. IX 2015

Mälestame kauaaegset toimetajat ja rahvaluule huvilist. Viire Villandi sündis 15. augustil 1955 Tallinnas. Kooliteele Tallinnas järgnesid eesti filoloogia õpingud Tartu Ülikoolis (1974-1976). Keeleandeka noorena sai ta juba õpilaspõlves ja hiljemgi assistenditöid Eesti Keele Instituudis, hiljem Eesti Kirjandusmuuseumis, Tartu Ülikooli Raamatukogus ja lühemad tööotsad erinevate ajairjandusväljaannete ja reklaamibüroode juures. Aastast 1995 asus ta keeletoimetama Kaitseliidu väljaandeid Kaitse Kodu ja Sõdur ja oli nendega seotud oma ootamatu surmani.
Folkloristika ja folkloristidega sidus Viiret huvi ja sõprus. Rahvaluulega tekkis side esimese kursuse arhiivipraktika järel, kuid fokloristikasse nn sisse elamine, selle nähtuste mitmekülgsuse ja probleemide haaramine toimus tema jaoks kiiretel 1990. aastatel. Täiesti hindamatu oli kümmekond aastat vabatahtlikku abi ajakirja „Mäetagused“ keeletoimetamisel, mitme kogumiku toimetamisel ning erinevate konverentside ja kongresside korraldamisel, samuti MTÜ Eesti Folkloori Instituudi tegevuse korraldamisel.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO