Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Mäetagused 61 - Ülo Tedre artiklid folkloorist ja folkloristikast

Mäetaguste 61. number (http://folklore.ee/tagused/nr61) sisaldab valiku Ülo Tedre (12. II - 1928 Tallinn - 9. III 2015 Tallinn), ühe mitmekülgsema eesti folkloristi lühematest, erinevate rahvaluule valdkondade kohta kirjutatud käsitlustest, et pakkuda võimalust tema toodanguga tutvuda ka tänasel lugejal ja uurijatel.
Ülo Tedre sündis 12. veebruaril 1928 Tallinnas kooliõpetajate peres. Pärast Tallinna 7. Keskkooli lõpetamist 1946. aastal asus ta õppima Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas ja lõpetas selle 1951. aastal eesti filoloogina, diplomitööga rahvaluule erialal. Rahvaluulet pidas Tedre ajaloole lähemaks teadusharuks, kuid rõhutas ka seoseid keeleteadusega.
Järgnes kraadiõpe ja väitekiri teemal“Klassivõitluse kajastamine XX sajandi eesti lõppriimilises rahvalaulus”, mis käsitles mh kirjalikke riimilisi rahvalaule ning rahvalauluvormide paralleelset kirjalikku ja suulist levikut.
Pikemalt töötas ta Tallinnasse asutatud Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektoris(1949-1999, aastail 1962-1991 sektori juhatajana, 1991–2001 folkloristika osakonna vanemteadurina). Ülo Tedre uurimistegevus oli seotud erinevate laulukultuuride ja -stiilidega (regilaul, uuemad laulud), kombestiku ja eriti maskeerimise uurimine, folkloristika ajaloo käsitlemine.
Ülo Tedre on umbkaudu 400 kirjatöö autor, millest mahukamad on "Eesti rahvalaulud. Antoloogia I-IV" (1969–1974) , koostöös Hilja Kokamäega 1999 lõpetatud Jõhvi ja Iisaku regilaulude suurteos Vana Kannel 8. Kombestiku alal valmis tal ülevaade “Eesti pulmad” (1973), 2000. aastatel osales ta Carsten Bregenhoj ja Terry Gunnelli juhitud Põhjamaade maskeerimistavade projektis „Masks and mumming in the Nordic area”, mille tulemusena valmis poolesaja-leheküljeline ülevaade „Masks and mumming in Estonia“ (2007).
Folkloristika ajaloo kirjutised on seotud W. Anderson, A. Annist, M. J. Eisen, O. Kallas, O. Loorits, J. Peegel jt tegevusega. Samuti on ka kirjutanud enam kui 80 arvustust erialastele raamatutele, olnud viljakas toimeteaja, keskooliõpikute ja kirjanduslugude rahvaluule käsitluste autor. Sovetlikus Eestis oli ta rahvusvahelisemaid folkloriste, nii suhteid sõlmides ja hoides, aga ka võõrkeeltes avaldades: näiteks folkloristika ajaloo ja rahvajuttude käsitlused, eesti, vene, inglise ja saksa keeles ilmunud populaarsed kombestikukäsitlused jpm. Viljakas oli koostöö helilooja Veljo Tormisega: ta valmis ja seadis kooriseadetele tekste, koostas populaarse „Regilauliku“.
Head lugemist!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO