Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

6. oktoobri teisipäevaseminar Eesti Kirjandusmuuseumis

6. oktoobril toimub Kirjandusmuuseumis ingliskeelne seminar teemal "Jutustamine ja žestid stand-up-komöödias"
Esineb Turu Ülikooli doktorant Antti Lindfors, kes uurib refleksiivsust püstijalakomöödias – popkultuuri suulises esitusžanris.
Refleksiivsus kui silmatorkav omadus seostub siin äärmiselt kontekstualiseeritud avatud suhtlusega. Ta vaatleb lähemalt, kuidas narratiivsest diskursusest koordineeritud žestid aitavad näha, kuidas komödiant žanrikonventsioone kinnistades, aga ka neist eemaldudes ohjab oma esitust ruumis ja osalejatevahelises suhtluses.
Antti Lindfors koosttab väitekirja teemal “Tekstuaalsus ja esitus püstijalakomöödias”. Tema uurijahuvid hõlmavad ka parallelismi küsimusi, žanri- ja refleksiivsuse teooriat, samuti huumorit ja irooniat laias tähenduses. Oma metoodika poolest on ta orienteeritud lingvistilise antropoloogia ja esituskeskse folkloristika suunas. Ta on üks ajakirja Elore (www.elore.fi) toimetajatest ning väljaande The European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org) tehniline toimetaja.
Seminar algab 6. oktoobril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO