Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Digitaalhumanitaaria konverents 19.-21. oktoobril 2015 Eesti Kirjandusmuuseumis

19.-21. oktoobrini 2015 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis rahvusvaheline konverents „Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria“. Konverentsi keskmes on küsimus, kuidas kasutada digitaalseid tehnoloogiaid eri keeltest ja kultuuridest pärineva ainese uurimisel ja esitlemisel ning millised võimalused on maailma mitmekeelsusest tingitud mõistmisraskuste ületamiseks humanitaarses uurimistöös. Konverentsil tutvustatakse ka valminud ja käimasolevaid digitaalhumanitaaria uurimis- ja arendusprojekte, veebirakendusi ning arutletakse digitaalhumanitaaria kui valdkonna arengusuundade üle Eestis ja mujal. Konverentsi peaesinejateks on Kalev H. Leetaru, kes tutvustab maailma erikeelsete uudiste koondamise ja tõlkimise projekti GDELT, ning Jan Rybicki, kes tutvustab kirjandustekstide analüüsitehnikaid, mis võimaldavad eritleda autorite ja kirjandusvoolude eripärasid keelestatistika alusel. Konverents on iga aastaste digitaalhumanitaaria konverentside seerias kolmas. Konverentsi ettekannete osale järgneb Jan Rybicki stilomeetria õpipaja ning Göttingeni Ülikooli eTRAP projekti tekstide taaskasutuse tuvastamise õpipaja.
Konverentsi kava ja teesid: http://www.folklore.ee/dh/en/events/dh_conference_estonia_2015/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO