Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Sümpoosion "Suulised ja kirjalikud eeposed ning nende lähižanrid" 3. novembril 2015

Rahvusvahelise sümpoosioni korraldavad TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ning TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž. See on pühendatud eepostele ja teistele narratiivsetele žanridele maailma rahvaste pärimus- ja rahvuskultuurides. Suulises esituses avaldub eepos sageli fragmentaarsel kujul süžee üksikepisoodidena, kirjalikus vormis, toimetatuna või autoriloominguna võib žanr võtta ulatuslikke narratiivseid mõõtmeid ja kujuneda rahvuslikuks tüvitekstiks. Kas eepose puhul on põhjust rääkida ühtsest žanrist või mitmest? Milliseid funktsioone täidavad eeposed kultuurisüsteemis? Milliseid teisi žanre nad endasse sulatavad ja kas need mõjutavad ka eeposte poeetikat ning maailmavaatelist sisu? Millised narratiivsed folkloorižanrid on eeposega võrreldavad, tõustes üldises kultuuripildis samuti esile oma erakordse väljendusjõu poolest? Mis tingib eeposte esiletõusu teatud ajajärkudel? Milliseid erijooni võtab eepos suulistes ja kirjalikes kultuurides? Neile ja teistele küsimustele püüabki sümpoosion vastuseid otsida, keskendudes üksteistest kaugete rahvaste traditsioonidele.
Esinejate hulgas on Prof Chao Gejin (Hiina Sotsiaalteaduste Akadeemia Folkloori Instituut), Prof Dong Xiaoping (Pekingi Normaalülikool), Kati Kallio (Soome Kirjanduse Selts) jt. tuntud folkloristid ja kirjanduse uurijad. Täpsem programm on koostamisel. Kontakt: ulo.valk@ut.ee, madis.arukask@ut.ee, jingyi.gao@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO