Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Üheteistkümnes folkloristide talvekonverents „Omad ja võõrad"

Toimumisaeg 4.-5. veebruar 2016
Toimumispaik: Tartust väljaspool
Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud igatalviseid konverentse, mille eesmärgiks on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum.
Üheteistkümnes talvekonverents kutsub kaasa mõtlema oma ja võõra piiride ja nende omavahelise dialoogisuhte üle.
Oma ja võõra kategooriad on paljudes kultuurides väga olulised, kuid nende piirid ja tähendused on siiski hajusad ja ajas muutuvad. Kui varasemal ajal sai kogukonda pidada eelkõige territooriumi, usulise ja etnilise kuuluvusega seotud nähtuseks, siis liikumisvabaduse suurenemise, asustuse tihenemise ja üleüldise globaliseerumise tingimustes on toimunud kogukonnaruumi avardumine. Sünnipärane kogukonda kuuluvus pole enam ainumäärav ja võib asenduda vabatahtliku/isevalitud kuuluvusega.
Folkloristide uurimisfookus on tänapäeval järjest enam suunatud kaasaegse ühiskonna vaatlusele. Erinevate sotsiaalsete rühmade/kihtide folkloorse kommunikatsiooni analüüsimiseks kasutatakse üha enam kogukonnapõhiseid uuringuid. Vastukaaluks globaliseeruva maailma ilmingutele vajab inimene oma identiteedi-tunnetuse tugevdamist.
Globaliseerumisprotsessi kiirenedes, sh Euroopat tabanud põgenikekriisi tingimustes, on oma identiteedi ja omapära säilimise pärast mures mitmekultuurilises keskkonnas elavad inimesed, kuid ootamatult on ärevil ka suhteliselt monokultuursed kogukonnad. Ähvardavana tajutud muutused on põhjustanud radikaalseidki püüdeid oma ja võõra piiri fikseerimiseks.
Üksikisiku ja pärimusrühma identiteediloomes on folklooril oluline roll.
Vaateid, uskumusi ja teadmisi jagatakse oma kultuurilise kogukonna raames, kuid need on ajas muutuvad ja sõltuvad inimeste uutest kogemustest.
Folkloori identiteeti loov ja toetav toime tõuseb eriti esile kogukonna ja selle põhiväärtuste säilimise suhtes tajutava ohu, ebastabiilsuse, rahulolematuse jms tingimustes.
Kutsume teid arutlema teemadel, mis käsitlevad erinevatest aspektidest oma ja võõra suhteid, diasporaad ja rändeid, kohanemise ja sulandumise, identiteedivahetuse ja kultuurimustrite segunemisega seonduvat.
Ettekannete teese (kuni 5000 tähemärki) ja registreerumist ootame hiljemalt 11. jaanuariks 2016 Anu Korbi (korb@folklore.ee) e-posti aadressile.
Konverentsi osavõtumaks on 15 eurot. Folkloristide üheteistkümnenda talvekonverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO