Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ettekandepäev “Etnilisus riikluse rüpes: Läänemersoome rahvad Loode-Venemaal”

27. novembril 2015 Tartus Ingeri Majas (Veski tn 35)
Kava
10.10 Avasõnad
10.15 Heinike Heinsoo “Riiklus, etnilisus ja kirjakeel (vadja keele näitel)”
10.45 Andreas Haunmann “Isurid ja kolhoos “Baltika”: isuri etnilise identiteedi kujunemine pärast Teist maailmasõda”
11.15 Madis Tuuder “Isur Nikolai Põder kui Eesti-Ingeri Vanaküla keele- ja mäluhoidja”
Kohvi- ja teepaus
12.15 Juha-Matti Aronen “Kellele kuulub Ingeri tants? Kohalik ja rahvuslik Ingeri tantsupärimuse jäädvustuses”
12.45 Taisto-Kalevi Raudalainen “Kes sa oled “ingerlane”? Kaasaja ingerisoomlase enesekuvandeid põlvkondlikust vaatepunktist”
Lõuna
14.15 Indrek Jääts “Rahvas, mitte rahvus! Vepsa identiteedi registreerimisest nõukogude passides ja rahvaloendustel”
14.45 Madis Arukask “Vepsa eepos rahvusluse märgina”
15.15 Svetlana Karm “Etnilise kultuuri esitamise strateegiad ja praktikad tänapäeva muuseumiruumis (soome-ugri rahvusmuuseumite püsiekspositsioonide näitel)”
Kohvi- ja teepaus
16.15 Ergo-Hart Västrik “Etnilisuse esitlusi isuri, vadja ja vepsa muuseumides”
16.45 Jekaterina Kuznetsova “Votian ethnic activism in recent years”
17.30 Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi asutamiskoosolek
Ettekandepäeva korraldab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ingerisoomlaste Liiduga projekti “Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel” (ETF9271) raames.
Lähem info: Ergo-Hart Västrik, TÜ eesti ja võrldeva rahvaluule osakonna dotsent, tel. 7376214, e-post ergo-hart.vastrik@ut.ee
Kava internetis http://www.ut.ee/folk/index.php/et/syndmused/483-etnilisus-riikluse-rypes-2015

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO