Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis

3.-4. detsembril 2015. aastal toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ja Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajas (Kuperjanovi 9) lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar "Üki, kaki, kommi, nommi …".
Kuuendat korda toimuva keeleseminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna kirjanikud, teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Seekordse seminari keskmes on eesti keel ja arvumaailm, tutvustatakse arvude-numbrite temaatikat keeles, kultuuripärandis ja folklooris laiemalt. Kuulatakse ettekandeid arvumaailmast eesti regilaulus, muinasjuttudes, vanasõnades, mõistatustes ja usundis ning kõneldakse numbrite tähendusest kultuurinähtustes laiemalt. Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse arvu- ja numbrimaailmaga seonduvaid praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on ühtlasi toetada eesti keele õpetamist.
KAVA
Neljapäev, 3. detsember Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)
10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine
11.15 Merit Hallap: Kõne areng ja arendamine – võtmeisik lasteaiaõpetaja?
12.15 Urmas Nemvalts: Pildikeel ja keelepilt lasteraamatutes
12.45–13.45 Lõuna
13.45 Mare Kõiva: Numbrimaagia eesti rahvausundis
14.15 Kärri Toomeos-Orglaan: Kolmest põrsakesest seitsme pöialpoisini: Muinasjutud ja arvud
14.45 Tiiu Jaago: Kolm on asja …: arvud regilaulus
15.15 Piret Voolaid: Vanasõnade ja mõistatuste arvukirev maailm
16.00 Pille Arnek: Uued tööraamatud lasteaialapsele (Kirjastus Avita raamatuesitlus)
16.30–17.30 Kolme Põrsakese teadusetendus
Reede, 4. detsember Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajas (Kuperjanovi 9, Tartu)
9.00 Astrid Tuisk: Eesti Rahvaluule Arhiivi mängude andmebaasi tutvustus
9.30–11.30 Praktilised töötoad
Janika Oras: Ringmängu mõnu
VirveTuubel: Kui tütarlaps põlvepikkune, siis veimevakk vaksakõrgune
11.30–12.00 Numbrimängud kolleegilt kolleegile
12.00 Lõuna
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine
Koolitusseminari koduleht http://folklore.ee/kp/lp/2015/index.html, varasemate koolituste kohta vt http://folklore.ee/kp/lp/
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Rahva Muuseum. Seminar toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Kadri Sõrmus, kadri.sormus@ut.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO