Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Komi mütoloogia (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus & Eesti Folkloori Instituut, 2015)

Ilmunud on sarja Sator viieteistkümnes raamat - komi entsüklopeediline mütoloogiasõnastik.
Sõnastiku artiklites käsitletakse komi mütoloogia mõisteid, tutvustatakse mütoloogilisi olendeid ja objekte, nendega seotud rituaale ja maagilisi toiminguid, kultuselemente ja -atribuutikat. Temaatiliselt seostuvad sõnaartiklid inimese ja tema elukeskkonnaga, taimestiku ja loomastikuga ning loodusega üldiselt. Artiklites kirjeldatakse maailma ja selle teket, teisi ilmasid ja mütoloogilisi paiku, kalendritähtpäevi ja -kombestikku jpm.
Tekstid on koostanud komi juhtivad etnoloogid ja folkloristid Irina Iljina, Nikolai Konakov, Pavel Limerov, Valeri Šarapov, Oleg Uljašev jt.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO