Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

59. Kreutzwaldi päevade konverents "Dialoogid – I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome" Eesti Kirjandusmuuseumis

Kutsume teid 16. ja 17. detsembril osalema 2015. aasta Kreutzwaldi päevade konverentsil ja arutlema dialoogide teemal. Ettekanded käsitlevad eri vaatepunktidest dialooge ja dialoogilisust, sealhulgas katkenud ja lõpetamata või koguni lõppematuid dialooge. Omaette oluline valdkond on dialoogi puudumine teatud küsimustes ja sellega seoses küsimus, miks meil ühiskonnas enamasti dialoog puudub ja kas see on üldse võimalik.
Konverentsi avab traditsiooniline direktori ettekanne, mille järel kuulutab Kristiina Ehin Eesti Vabariigi läheneva 100. sünnipäeva tähistamiseks kirjandusmuuseumi ja ühenduse Eesti Elulood eestvõttel välja uue üleilmse eluloovõistluse. Järgnevad ettekanded, kus on vaatluse all keelenähtuste dialoogilisus ning kirjutajate suhted tekstide ja kultuurikontekstidega. Plenaarettekanne on Tiit Hennostelt. Esimese päeva lõpus tutvustatakse kirjandusmuuseumi uuemaid väljaandeid.
Konverentsi teine päev keskendub "tavamaailma" ja "virtuaalsuse" sümboolsele ühendamisele, dialoogilisusele poliitika ja religiooni kontekstides. Konverents lõppeb udmurdi folkloristi, 2015. aasta parima soomeugri filmitegija tiitli kandja Denis Kornilovi lühifilmidega.
Konverentsi kava
Kolmapäev, 16.12
11.00
I sessioon
11.00 – 11.15 Urmas Sutrop. Eesti Kirjandusmuuseum 2015. aastal
Kollektiivlepingu allkirjastamine
11.15 – 11.30 Kristiina Ehin. Elulugude kogumisvõistluse väljakuulutamine
II sessioon
Juhatab Anneli Baran
11.30 – 11.35 Mare Kõiva. Dialoogid, sissejuhatus
11.35 – 12.10 Tiit Hennoste. Igavene vigade parandus. Dialoog vigadega
12.10 – 12.20 paus
12.20 – 12.50 Heete Sahkai, Meelis Mihkla, Mari-Liis Kalvik. Dialoogilisus kõnes: infostruktuuri prosoodia
12.50 – 13.20 Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik, Kristel Uiboaed. Keelekontaktid ja nende mõju eesti murrete grammatilisele ehitusele
13.20 – 13.50 Renate Pajusalu. Sina või teie ehk kuidas uurida pöördumist
13.50 – 14.40 lõunapaus
III sessioon
Juhatab Urmas Sutrop
14.50 – 15.20 Margit Sutrop. Lahkarvamuste paljususest
15.20- 15.50 Katre Kikas. Jakob Hurda ja Helene Maaseni dialoog – rahvaluulesaadetised, kirjad ja aruanded
15.50 – 16.20 Irina Belobrovtseva. Marie Under kui Boris Pasternaki luule tõlkija
16.20 – 16.30 paus
16.30 – 17.00 Peeter Olesk. Tekstoloogia kirjandusmuuseumis 1980. aastatel
17.00 – 17.30 Janika Kronberg. Välitööde vajadusest ja võimalusest, peamiselt EKLA näitel
17.30 Esitlused:
Külli Habicht. Heinrich Stahli tekstide sõnastikust
Liisi Laineste. War matters. Constructing Images of The Others 1930s to 1950s
Andreas Kalkun. Seto laul eesti folkloristika ajaloos
Helen Kõmmus. Iiuma vägimihe Leigri seiklused
Neljapäev, 17.12
10.00
IV sessioon
Juhatab Eda Kalmre
10.00 – 10.30 Epp Annus. Dialoogitusest
10.30 – 11.00 Triinu Ojamaa. Ühest episoodist Kodu- ja Eksiil-Eesti kultuurisuhtluse arengus
11.00 – 11.30 Liisi Laineste. Pagulaskriis Eesti internetis
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 12.10 Tõnno Jonuks. Dialoog loodusega
12.10 – 12.40 Atko Remmel. Kümme minutit võitleva ateistiga (ja kümme minutit ilma)
12.40 – 13.10 Mare Kõiva. Dialoogid paralleelmaailmadega
13.10 -14.00 lõunapaus
V sessioon
Juhatab Marin Laak
14.10 – 14.40 Liina Lukas. Herderlikud dialoogid
14.40 – 15.10 Aado Lintrop. Poeem „Jangal-maa“ ja mansi eepika – dialoog või möödarääkimine?
15.10 – 15.40 Urmas Sutrop. Muinasjutud: dialoog teiste kultuuridega ajas ja ruumis
15.40 – 15.50 paus
15.50 – 16.20 Mare Kalda. Tehingud teispoolsusega aardejuttudes
16.20 – 16.50 Piret Voolaid. Keerdküsimused internetimeemides – verbaalsed dialoognaljad dialoogis visuaalsusega
16.50 Filmid: Denis Kornilov, udmurdi folklorist ja 2015. aasta parima soomeugri filmitegija tiitli kandja, tutvustab oma filme „Ema“ ja „Kurutoy puny“ („Äge koer!“)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO