Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi ja müütide töörühma seminar 4. oktoobril 2016

4. oktoobril kell 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis usundi- ja müüdiuurimise töörühma seminar.
Teemal "Religiooni uurimise võimalikkusest Eestis ehk kuidas rääkida usust, küsimata religioosseid küsimusi" kõneleb Atko Remmel
Atko Remmeli uurimisfookuses on mittereligioossuse ilmingud ja vormid (nt ilmalikud kombetalitused, religioosne ükskõiksus, ateism jne), ilmalikustumine, religiooni uurimise metodoloogia, eestlaste (mitte)religioosne identiteet.
Viimastel aastatel on Remmel läbi viinud kvalitatiivseid uuringuid mittereligioossete seas, samuti tegelenud kvantitatiivsete andmete analüüsiga (uuringud „Elust, usust, usuelust“ 2010; 2015). Nende kogemuste toel on vormunud küsimus: kas traditsiooniline arusaam religioossusest (tihtipeale mõistetud kombinatsioonina identiteedist, uskumustest ja praktikatest) on enam adekvaatne ja kas senised uurimismeetodeid saab kasutada olukorras, kus (traditsiooniliselt) religioossed inimesed on vähemuses.
Ettekandes on vaatluse all, milline pilt avaneb Eestist religioonisotsioloogiliselt, eriti mittereligioosseid inimesi vaadeldes;
religioosse/ mittereligioosse piiri küsimus;
kui religioosseks või ilmalikuks võiks Eestit pidada, ja millega ilmalikustumine lõppeda võiks;
kuidas uurida religiooni ühiskonnas, kus see on äärmiselt ebaoluline.
Põhjalikult läbimõeldud lahendusi ja vastuseid veel pole. Küll aga saab näidata, milliste probleemide otsa võib komistada, kui seniseid arusaamu ja metodoloogiat mitte muuta.

Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO