Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Visuaalse digitaalhumanitaaria konverents Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis 12.-14. oktoobril

Olete oodatud konverentsile "Visuaalne digitaalhumanitaaria: humanitaarandmete esitamine ja tõlgendamine" 12.-14. oktoobril 2016 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis.
Digitaalsete tehnoloogiate ja suhtluskanalite arengu ja levikuga seoses on visuaalsus ja multimediaalsus muutunud tänapäevakultuuri ja ka teaduse üha olulisemateks aspektideks. Järgmisel nädalal Tartus toimuva konverentsi keskmes on visuaalsete meetodite kasutamine ja visuaalse ja multimediaalse allikainese rakendamine humanitaarteaduste eri aladel.
Konverents on neljas Eesti digitaalhumanitaaria konverentside seerias ning sel aastal korraldavad seda ühiselt Eesti Digitaalhumanitaaria Selts, Eesti Kirjandusmuuseum ning Eesti-uuringute tippkeskus. Konverentsi korraldamist toetavad Eesti Keeleressursside Keskus, Eesti Kultuurkapital, Euroopa Regionaalarengu Fond. Konverentsiprogrammis on peaettekanded Raivo Kelomehelt (Eesti Kunstiakadeemia) ja Peter Grzybekilt (Grazi Ülikool, Austria), neli ettekandepaneeli, tööpajad Moses Boudouridese (Patrase Ülikool, Kreeka) ja Peter Grzybekiga ning Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi koosolek. Konverentsi töökeel on inglise keel.
Kolmapäev, 12. oktoober
14:00-18:00 TÖÖPAJA Moses Boudourides “Sotsiaalvõrgustike leidmine kirjanduslikust tekstist”
Neljapäev, 13. oktoober
10:30-11:30 PEAETTEKANNE 1 Raivo Kelomees “Interaktiivne kunst füüsiliste kunstiteoste säilitamise ja esitamise meetodina”
12:00-16:00 PANEELID 1 ja 2
16:30-18:00 Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi koosolek
Reede, 14. oktoober
9:30-10:30 PEAETTEKANNE 2 Peter Grzybek “„Digitaalhumanitaaria“ ja kultuuriteadused: Πραξις · τέχνη · θεωρία · ἐπιστήμη ? Praktika – tehnoloogia - teooria – teadus?”
11:00-15:30 PANEELID 3 ja 4
15:30-18:00 TÖÖPAJA Peter Grzybek “Praktiline andmeanalüüs: teooriast lähtuv ja suunatav”
Palun registreerige tööpajadesse aadressil digitaalhumanitaaria@gmail.com. Tööpajas osalemiseks on vajalik sülearvuti, osalema mahub 12 inimest.
Konverentsi kava, teesid ja tööpajade kirjeldused leiab aadressilt: http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2016/
Korraldajad:
Liisi Laineste
Mari Sarv

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO