Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi rahvusvaheline konverents Tartus

10.-11. novembril Tartu Ülikoolis toimuval Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi konverentsil "Religion and Nation(alism): Entanglements, Tensions, Conflicts" kohtuvad religiooni- ja ühiskonnauurijad 17 riigist. Vaatluse all on uskude ja usundite rahvuslikku konsolideerumist loov pool, sellega seotud probleemid ning selle väljendused tänapäeval.
Religioon on loonud ja loob ka edaspidi identiteete, mille ideelisteks väljunditeks ja füüsilisteks kehanditeks on riigid või muud admistratiivsed moodustised. Nagu näitavad sündmused ka tänapäeva maailmas, pole religiooni osa poliitikas ja nendega kaasaskäivates konfliktides kadunud ega kao arvatavalt kunagi. Sealsamas võivad ka rahumeelsed etnokultuurilised ja rahvuslikud paleused võtta vorme, mis oma olemuselt on täiesti võrreldavad religioosse harduse, kire või fanatismiga, seda ka üsna sekulaarses maailmas.
Konverentsi plenaaresinejateks on Bostoni ülikooli religiooniteaduse ja antropoloogia professor Frank J. Korom, kes oma ettekandes käsitleb religioosset natsionalismi Indias ja Serbias, ning Kaunase Vytautas Magnuse ülikooli sotsioloogia osakonna juhataja dotsent Milda Ališauskienė, kelle ettekanne keskendub religiooni ja rahvusluse vahekorrale Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.
Konverentsi korraldavad Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts ja Tartu Ülikool koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Nefa rühmaga.
Konverentsi kava ja ettekannete teesidega saab tutvuda EAUS-i koduleheküljel http://www.eaus.ee/en/program.
Olete oodatud kuulama ja kaasa arutlema!
Lisainfo:
Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee
Piret Koosa, konverentsi sekretär, piret.koosa@gmail.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO