Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Jäneda sügiskoolis keskendutakse dialoogidele subkultuuridega

17.-18. novembril 2016. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel Jäneda mõisas humanitaarteaduste doktorantidele suunatud rahvusvaheline sügiskool „Dialoogid subkultuuridega“, mille raames vaadeldakse subkultuuride defineerimist ja uurimist erinevate teadusvaldkondade ja ka subkultuuride esindajate endi vaatenurgast. Kirjandusmuuseum viib ürituse läbi keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli partnerina, kuid esinejate hulgas on nii folkloriste, etnolooge, sotsiolooge, keeleteadlasi, usuteadlasi kui ka doktorante-magistrante. Sügiskooli välisplenaaresinejate hulka kuuluvad oma ala tunnustatud eksperdid Kaarina Koski (Soome), Eileen Barker (Suurbritannia) ja Vadim Andrejev (Venemaa).
Sügiskooli ettekanded ja arutelud seostuvad subkultuuridega kõige laiemas mõttes: juttu tuleb alternatiivsetest usunditest, filosoofiatest ja elamisviisidest, erinevatest ühiskonnarühmadest (näiteks pagulased, vähemusrahvused, puuetega inimesed, uususundiliste praktikatega tegelevad rühmad, öko-, punk-, grafiti- jm kogukonnad) ja nende kultuurilistest, usundilistest, lingvistilistest ja semiootilistest väljunditest. Vaadeldakse selliseid teemasid nagu väljakutsed ja võimalused uuritava rühmaga dialoogi loomisel, andmete kogumisel ja töötlemisel, uurimise interdistsiplinaarne mõõde ja uurimistulemuste esitlemine laiemale avalikkusele ja uuritavale rühmale endale.
Sügiskool annab võimaluse kokku viia erinevate erialade teadlased ja kraadiõppurid, algatada mitmetasandilisi dialooge ning lähendada doktorante-magistrante interdistsiplinaarse teadusmaailma argipäevale, andes sel moel õppetööle praktilise lisamõõtme ja -perspektiivi.
Kava ja teesid vt: http://folklore.ee/CEES/doktorikool.
Ürituse toimumist rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM, Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kirjandusmuuseum.
Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO