Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmus etnobotaanikute Renata Sõukandi ja Raivo Kalle raamat „Changes in the Use of Wild Food Plants in Estonia“

Äsja ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi teadurite Renata Sõukandi ja Raivo Kalle kirjutatud raamat looduslike taimeliikide kasutamisest. Raamatu aluseks on trükiallikad alates 18. sajandist kuni tänapäevani, arhiiviallikad Eesti Kirjandusmuuseumist ja Eesti Rahva Muuseumist ning autorite välitööd ja ankeetküsitlused. Autorid ühendavad raamatus kvalitatiivse ajaloolise materjali analüüsi ja tänapäevased kvantitatiivsed kasutamise uurimise meetodid, mida kohtab etnobotaanilises kirjanduses väga harva.
Raamat võtab kokku ühel kindlal territooriumil elava rahva looduskultuuri osa (looduslike taimede kasutamine ja neisse suhtumine) ning selle muutumise viimase kolme sajandi jooksul. Sellist mahukat uurimust pole ühegi meie naaberrahva kohta varem rahvusvahelise levikuga teaduskirjastuses ilmunud. Publikatsiooni väärtust tõstab ka see, et publitseerijaks on rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastus Springer.
Teos on suunatud rahvusvahelisele lugejaskonnale ja annab ülevaate Eesti territooriumil kasutatud rohkem kui 200 loodusliku taimeliigi kultuurilise tähtsuse muutumisest, ning sisaldab ka lühikokkuvõtteid autorite varem teadusajakirjades avaldatud temaatilistest teoreetilistest anaüüsidest, nagu loodusliku toidutaimede rahvapärane defineerimine ja näilise looduskultuuri rikkust iseloomustava „unustamise võla“ mudel.
Tutvu raamatuga siin: http://www.springer.com/us/book/9783319339474

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO