Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 28. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis

Neljapäeval, 28. jaanuaril kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Kavas:
Matej Goršič „Taevatulede vabastamise müüdid regilauludes“
Ettekanne põhineb 18. detsembril 2015 Ljubljana ülikoolis kaitstud doktoritööl, mis käsitleb kolme taevatulede vabastamise teemalist regilaulumüüti ehk nende sündi ja sisulist arengut läbi muutuste erinevates (laulu)kultuurides, tõlkeraamides, žanrides ning kasutustes. Võrdlev mütoloogiline meetod on globaalse haardega. Sel meetodil põhinev arenguline rekonstruktsioon koosneb tekstuaalsest (etümoloogia, värsitüübid, klišeed, motiivid) ja kontekstuaalsest (looduslik, kultuuriline ja sotsiaalne keskkond; lauljate motivatsioon ja improvisatsioon) analüüsist ja sünteesist. Kuigi tähelepanu pööratakse ka regilauludest tehtu uuringutele, pakub doktoritöö palju uusi, põhjalikult tõestatud ja mõnikord ka uljaid teooriaid regilaulude erinevate sisuliste elementide ja külgede, mh varasemate uurijate vastamata jäänud küsimuste kohta. Doktoritöö on kirjutatud sloveeni keeles ning sisaldab paljusid regilaululõikude tõlkeid soome (ja eesti) keelest sloveeni keelde, mis on saavutus iseenesest, sest Sloveenias oli regilaulude tundmine ja seda enam uurimine siiamaani praktiliselt olematu. Autori juhendaja, prof. dr. Marko Terseglavi sõnul on doktoritöö omapärane ja uuenduslik ning tähtis mitte ainult Sloveenia, vaid ka terve Euroopa rahvaluule- ja mütoloogiateadusele.
Raamatututvustus:
"Ussi naine. Muinasjutte soovide täitumisest" (2015)
Kogumiku on koostanud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna muinasjutuprojekti täitjad Risto Järv, Inge Annom, Kaisa Kulasalu, Mairi Kaasik, Moon Meier, Reeli Reinaus ja Kärri Toomeos-Orglaan. Väljaande on illustreerinud Kärt Summatavet.
Kõik on oodatud!
Info: Katre Kikas, katreki@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO