Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents 28.–29. aprillil 2016 Jõgevamaal Trofee jahimajas

Veebruaris 2016 tehti teatavaks üheksa Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toetusraha pälvinud tippkeskust, humanitaaria valdkonnas rahastatakse Eesti Kirjandusmuuseumi juhitavat Eesti-uuringute Tippkeskust (Centre of Exellence in Estonian Studies – CEES).
Tippkeskuse moodustavad viieteistkümne institutsionaalse ja personaalse uurimisprojekti põhitäitjad, samuti tippkeskuse ülesannetega seotud projektitäitjad, sh doktorandid.
28. ja 29. aprillil 2016. aastal toimub Jõgevamaal Trofee jahimajas Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents “Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid”, mille peamised eesmärgid on konsortsiumiga liitunud uurimisprojektide vastastikune tutvustamine, taotlusest lähtuvate töörühmade teoreetiliste ja praktiliste lähtekohtade määratlemine ning edasiste interdistsiplinaarsete koostööplaanide täpsustamine.
Esimese päeva ettekanded keskenduvad tippkeskusega liitunud institutsionaalsetele ja personaalsetele uurimisprojektidele, õhtul toimuvad töörühmade kogunemised-arutelud vastavalt rühmajuhtide äranägemisele.
Tippkeskuse taotluses plaanitud tegevuskava piires alustavad tööd 12 valdkondadeülest töörühma: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm, biograafika töörühm, digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm, eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm, kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm, korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm, kõne- ja muusikauuringute töörühm, migratsiooni- ja diasporaauuringute töörühm, narratiiviuuringute töörühm, nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringute töörühm, soouuringute töörühm ning usundi- ja müüdiuuringute töörühm. Konverentsi teise päeva ettekanded lähtuvadki töörühmadest ning kajastavad konkreetsemaid uurimistulemusi ja esindavad töörühmade suundumusi ja tegevusliine.
Konverentsil esitletakse teadusväljaandeid: soouuringute ajakirja Ariadne Lõng 1/2 (2015), ajakirja Journal of Baltic Studies 47/1 (2016) (erinumber ”Between Art and Politics: A Postcolonial View on Baltic Cultures of the Soviet era”), ajakirju Mäetagused: Hüperajakiri 63 (2016) (rahvuslike suurürituste erinumber), Folklore: EJF 63 (2016) (Kasahhi kultuuri erinumber) ning muusikateaduse aastaraamatut „Res Musica“.
Konverentsi kava ja ettekannete lühikokkuvõtted on kodulehel http://www.folklore.ee/CEES/2016/konve_1.htm.
Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5.
Info: Mare Kõiva, mare@folklore.ee; Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee, Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO