Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse kaastöid Eesti Rahvaluule Arhiivi 90. aastapäeva märkivasse kogumikku

Eesti Rahvaluule Arhiivil täitub 2017. aastal 90. tegevusaasta, millest suure osa on ta tegutsenud Riikliku Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna nime all. Soovime tähistada ERA juubelit artiklikogumikuga, mis käsitleks eelkõige perioodi 1940–1990 tegevust ning kutsume teid oma artiklites arutlema rahvaluulearhiivi tegevuse eri aspektide, nende muutumise ning arhiivi ühiskondliku rolli üle sellel ajajärgul. Oodatud on ka tolleaegse arhiivielu võrdlused II maailmasõja eelse aja ja/või tänapäevaga.
Ühiskonnas on end ikka vastandatud nii muutustele kui traditsioonidele, mis omakorda on kaasa toonud uusi traditsioone ja muutusi. Riikliku Kirjandusmuuseumi rajamisega 1940. aastal muutus Eesti Rahvaluule Arhiivi nimetus (RKMi rahvaluule osakond) ja väline külg, kas ka sisemine? RO tegevus järgis üldjoontes ERAs välja kujunenud tegutsemisprintsiipe. Ei olnud mõttekas muuta hästitoimivat arhiivikorraldussüsteemi ning nõudmisi selle oluliseks muutmiseks ei tulnud ka väljastpoolt. Ühiskondlik-poliitilised olud ja suunised siiski mõjutasid paljuski arhiivi tegevust ja toimimist. Millised väärtused on ERA-aegsetest printsiipidest kinni hoidmisel, millised muudatustel? Kogutava materjali muutumine ajas ja selle eripalgelisus on samuti lisanud arhiivile üha enam mitmekülgsust.
Arhiivi formeerumisprotsessi on mõjutanud mitmesugused ideoloogiad (poliitilised, institutsionaalsed, isikulised, regionaalsed jne). Arhiivi olemuse määravad inimesed, kes seal töötavad ja need, kes arhiivi juhivad. Tänuväärselt suudeti läbi nõukogude perioodi arhiivi töös hoida ja edendada. Millisena näeme toonast Riikliku Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonda praegu, milliseks kujundasid seda lisaks ideoloogiatele ametlikud juhised, arhiivitöötajad, kolleegid naaberosakondadest, korrespondendid ning muutuv folkloor, printsiibid, töövahendid ja tehnika? Millised olid ootused, millistena need täitusid või täitumata jäid?
Kui olete nõus kirjutama artikli ERA juubelikogumikku, siis palun saatke 4. maiks aadressile avegorsic@folklore.ee selle võimalik pealkiri ja lühike teematutvustus, aitamaks meil paremini kavandada kogumikuartiklite temaatilist jagunemist ja katvust. Kogumiku eestikeelsetest artiklitest on kavas teha tõlge inglise keelde ning avaldada need eraldi paralleelväljaandena. Artiklite pikkus võiks olla 35000 -45000 tähemärki, tähtaeg on 21. november 2016.
Info: Mari Sarv, mari@folklore.ee; Ave Goršič, avegorsic@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO