Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse kandidaate Eesti folkloristika aastapreemiale

Käes on kevad ja on aeg mõelda, kes võiks pälvida selle aastase Eesti folkloristika aastapreemia.
Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse 2015. aasta jooksul ilmunud publikatsioone ja teadustegevust.
Auhinna määramisel arvestatakse tööde taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud.
Kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatusele kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust 2015. aasta jooksul. Ettepanekuid 2016. aasta eesti folkloristika aastapreemia määramiseks ootame 15. maiks meiliaadressile: katreki@folklore.ee.
Preemia antakse välja Eesti Kultuurkapitali toel.
ARSi juhatus
Info: Katre Kikas (katreki@folklore.ee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO