Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents „Suur maalritöö: keelest ja meelest“ Eesti Kirjandusmuuseumis

Teisipäeval, 7. juunil kell 13 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis konverents "Suur maalritöö: keelest ja meelest".
Jumala kontseptsioon ulatub aegade hämarusse, ent missugused on keele ja meele võimalused selle väljendamiseks? Kutsume teid kaasa mõtlema ja arutlema, milline on sõna jumal etümoloogia, keelelised kasutusalad ja erinevad kommunikatiivsed eesmärgid eesti keeles ja selle murretes.
Värvide tajumine ja selle väljendamine kannab sümboolseid ja sotsiaalseid tähendusi, mida vaatleme eesti folkloori näitel. Värvikeelt mõtestab käsitlus kognitiivsetest trendidest värvide nimetamisel erinevates keeltes ja missugused semantilised kaardid neist moodustuvad. Konverentsil küsitakse, kuidas mõjutavad meid lemmikmuinasjutud, mis on ühist värvidel, Tarapital ja Bertrand Russellil ning küsitakse olulistest olulisim küsimus - kes vastautab keelepoliitika eest.
Konverentsiga tähistatakse Urmas Sutropi 60. sünnipäeva.
Kava:
I osa. “Kui maailm oleks värvimata, siis ilmetu näiks pealt ja seest...”
13.00 – 13.10 Konverentsi avamine
13.10 – 13.35 Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum), „Loitsude värvimaailm“
13.35 – 14.00 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum), „Hallist härjast Musta mereni: värvileksika mõistatuste alaliikides“
14.00 – 14.25 Risto Järv (Eesti Kirjandusmuuseum), „Lemmikmuinasjutt ja mõnda“
14.25 – 14.50 Liina Paales (Tartu Ülikool), „Eesti viipekeel, pulmavaip ja Suur Sõlmija“
15.00 – 15.30 Kohvipaus
II osa. Mis keelel, see meelel.
15.30 – 15.55 Anni Jürine, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Ilona Tragel, Ann Veismann (Tartu Ülikool), „Jumal eesti keeles“
15.55 – 16.20 Jüri Allik (Tartu Ülikool), „Värvinimed, Taarapita ja Bertrand Russell“
16.20 – 16.45 Mari Uusküla (Tallinna Ülikool), „Loetelukatsest semantiliste kaartideni: kognitiivseid trende värvide nimetamisel“
16.45 – 17.10 Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskus), „Kelle ülesanne on keelepoliitika? “
17.30 Muinasjutuaineline sünnipäevapidu
Ettekanne: Urmas Sutrop (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool), „Odaotsalill, Lumivalguke ja Cymbeline”
Raamatuesitlus
Õnnitlused
Bankett
Ürituse korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti Keele Instituut ja Eesti-uuringute Tippkeskus.
Lähem informatsioon konverentsi veebilehel: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2016/suurmaalritoo/
Kontakt: Anne Ostrak (anne@kirmus.ee), tel: 7377700; Meelis Roll (meelis.roll@folklore.ee)

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO