Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

2016. aasta Eesti folkloristika preemia üleandmine

26. mail kell 16.15 kuulutatakse Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) toimuval Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul välja 2016. aasta Eesti folkloristika preemia saaja.
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.
Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna juhataja ja juhtivteadur Mare Kõiva.
Sel aastal esitati preemiale neli kandidaati: Reet Hiiemäe, Andreas Kalkun, Merili Metsvahi ja Ingrid Rüütel. Kõigi mainitute 2015. aasta oli tegus ja laiahaardeline – valminud on nii teadusartikleid, allikapublikatsioone, populaarteaduslikke väljaandeid kui ka heliplaate.
Reet Hiiemäel ilmusid möödunud aastal artiklid mitte verbaalsest kommunikatsioonist ja painajakogemusest tänapäevastes veebifoorumites; raamat armastusest eesti folklooris ning tõlge L. Petzoldti raamatust „Maagia. Tekkelugu, maailmapilt, uskumused, rituaalid“, millele Hiiemäe lisas eesti kultuuri puudutava lisapeatüki.
Andreas Kalkunil ilmus täiendatud väljaanne tema doktoritööst „Setu laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole“, arhiivitekstidel põhinev rahvajuttude kogumik “Ilosa’ ja pogana’ jutu’” ning artiklid Setude usundist ning väheharitud kirjutajate sõjakirjadest.
Merili Metsvahil ilmusid artiklid libahundi pärimusest, venna ja õe abielu tagajärjel tekkinud järve muistendist ning A. W. Hupeli kirjeldustele tuginev käsitlus eesti talurahva seksuaalelust – kõiki neid uurimusi seob huvi eestlaste varasema perekonnaloo vastu.
Ingrid Rüütlil ilmusid eelmisel aastal kolm rahvamuusikale ja –tantsudele keskenduvat kogumikku: raamat Saarema 20. sajandi alguse laulukultuurist, CD ja DVD muhu laulu- ja tantsutraditsioonist ning koostöös Sille Kapperiga koostatud ülevaateteos Kihnu tantsudest.
Preemia väljakuulutamisele eelneb eelmise aasta laureaadi Mare Kõiva ettekanne. Järgneb Akadeemilise Rahvaluule Seltsi üldkoosolek.
Info: Katre Kikas, katreki@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO