Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid konverentsile

Tallinna Ülikooli Vene ja Ida-Euroopa Uuringute korraldusel toimub 6.-8. oktoobrini 2016 järjekordne, XII rahvusvaheline kultuuride diasporaa konverents. Seekord on alateemaks "oma", "teise", "võõra" ja "vaenlase" kujund eksiilkultuurides.
„Oma“ ja „teise“ probleem on juba ammu ühiskonnateaduslike (kultuurilugu, ajalugu, sotsioloogia, filoloogia jne) uuringute huvisfääris. Äärmiselt teravaks muutub oma ja võõra (ja selle teisendite: oma-teine, teine-vaenlane) küsimus sunnitud või vabatahtliku emigratsiooni korral, sest põgenik (või migrant) vahetab oma ruumi ja kultuuri võõra vastu. Kultuuriloolise ja sotsiaal-poliitilise välis- (või siseeksiili) valiku küsimus provotseerib rea probleeme nii rahvuslikul, poliitilisel, kultuuri reflektsiooni ja eneseteadvustamise tasanditel.
Ühise teema raames on kavas käsitleda järgmist probleemideringi:
• Diasporaa ja metropol: oma võõraste ja võõras omade seas
• Oma-teine-võõras-vaenlane opositisoon diasporaa kultuurides ja selle mõtestamine kirjanduses, teatris, kinos, publitsistikas, arhitektuuris jne
• Välis- ja siseemigratsioon kui oma-teise-võõra vaenlase opositisooni aktualiseerimine
• Eesti Ida ja Lääne vahel: vaenlase kuju modelleerimine Eesti kultuurides XIX saj lõpus ja XX sajandil
• XX ja XXI saj vene emigratsioon: ajalugu, suundumused, probleemid, perspektiivid
Välja pakutud teemasid on soovitav käsitleda eksiilkultuuri osiste - kirjanduse, teatri, kino, kunsti, arhitektuuri, meedia jt sotsiaal-ajalooliste - praktikate materjalil.
Osavõtumaks – 30 EUR.
Kõik lähetuskulud katab lähetaja pool.
Konverntsi materjalide põhjal on kavas üllitada eelretsenseeritav teadusartiklite kogumik.
Töökeeled: vene ja inglise keel
Oma soovist osaleda konverentsil palume teada anda (nimi, töökoht, teema ja lühiteesid) 1. juuliks 2016 järgmistel kontaktidel (soovitavalt üheaegselt)
Irina Belobrovtseva: venefil@tlu.ee
Aurika Meimre: rusmedia@tlu.ee

Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO