Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Kutse ARSi konverentsile 27. oktoobril

Välitööd ja konfliktid
14. ARSi välitöödele pühendatud sügiskonverentsi fookuses on erinevad konfliktid, lahkhelid ja erimeelsused millega uurija väljal olles kokku võib puutuda. Need konfliktid võivad lähtuda nii uuritavast kogukonnast, uurija ja kogukonna vahelistest eriarvamustest kui ka uurija enda sisemistest kõhklustest.
Konfliktide tähendus kogukonna või uurija jaoks pole kunagi ühene. Näiteks võib just konflikt olla see, mis kultuuri uurija konkreetsesse paika välitöid tegema tõmbab. Kui eri väärtuste pinnalt võrsunud konfliktid võivad ühiskonnas takistada näiteks riiklike ja alternatiivsete struktuuride ühist rahulikku kooseksisteerimist, siis kultuuri-uurija näeb neis tohutut potentsiaali. Konfliktid osutavad kokkupõrgetele üksteisele vastanduvate isikute või võrgustike vahel ning aitavad sedakaudu paremini määratleda nende maailmavaatelisi erinevusi.
Teiselt poolt aga võib juhtuda, et uurija põrkub välitöid tehes konfliktidele, mille olemasolust tal väljale minnes aimugi polnud. Ta võib juhuslikult sattuda tööle sisemiselt konfliktsesse kogukonda või omavahel vaenujalal olevate uuritavate juurde. Ta võib ka ise tahtmatult tekitada olukorra, milles vaadeldavad või intervjueeritavad satuvad omavahel pahuksisse. Samuti võib uurijal endal tekkida uuritava kogukonna või mõne selle liikmega kultuurierinevuste pinnalt konflikt, mida ta oma teadmistele ja varasematele kogemustele toetudes ei osanud ette näha.
Lisaks nähtavatele kahe või rohkema osapoolega konfliktidele võib välitöid tegev uurija sattuda mingil põhjusel ka sisekonflikti omaenda südametunnistusega.
Kas kultuuri-uurija ülesandeks on pelk konflikte kajastavate sündmuste ning verbaalsete ja visuaalsete väljenduste jäädvustamine? Või saab folklorist, etnoloog või antropoloog täita ka vahendajarolli erinevate maailmanägemistega rühmade vahelises suhtluses? Kui jah, siis kuidas?
Ootame kultuuri-uurijaid arutlema neil ja teistelgi teemadel, mis puudutavad välitöid ja konflikte. Konverents toimub 27. oktoobril Tartu ülikooli Philosophicumis (vanas keemiahoones) Jakobi 2-114. Ettekannete teesid palume saata 30. septembriks Anu Korbile (korb@folklore.ee) ja Merili Metsvahile (merili.metsvahi@ut.ee).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO