Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi- ja müüdiuuringute töörühma seminar

27. septembril kell 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi ja müütide töörühma seminar.
Seminari põhiettekande "Loodus ja Eesti usund" peab töörühma juht Tõnno Jonuks, kes teemavaldkonna visandas juba tippkeskuse esimesel konverentsil aprillis 2016 (teese vt http://www.folklore.ee/CEES/2016/cees2016_a5.pdf, lk 51). Sõnavõtu keskmes on mitte niivõrd looduse roll usundis, kuivõrd selle kajastamine Eesti usundiuurimustes alates looduse kontseptsiooni defineerimisest ning mõtestamisest. Selgub, et sõnast on saanud amorfne katusmõiste, kultuuriline konstruktsioon, mille alla näib õnnestuvat paigutada peaaegu kõike, sõltuvalt uurijate isiklikest eelistustest ja huvidest loodusele iseloomulike tunnuste väljatoomisel.
Eesti loodususundi kontseptsioonid apelleerivad tavaliselt minevikule. Tegu on universaalse lähenemisega, enamik religioone ja ideoloogiaid kasutavad enda legitimeerimiseks viiteid minevikule. See tõsiasi ning arheoloogi kogemused lubavad mitmete näitejuhtumite põhjal vaadata, kuidas Eestis loodust on retrospektiivselt manifesteeritud ja kas näiteks loomade lindude kujutamise puhul üldse on tegemist 'loodusega'.
Soovitavat lugemist probleemi tausta kohta: Jonuks, Tõnno; Veldi, Martti; Oras, Ester (2014). Looduslikud pühapaigad – uue ja vana piiril. Vikerkaar 7–8, lk 93−108. Vt https://www.academia.edu/8224617/Looduslikud_p%C3%BChapaigad_-_uue_ja_vana_piiril.
Oodatud on igasugune tagasiside ja sisukas diskussioon. Info: Tõnno Jonuks, tonno@folklore.ee

Seninari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO