Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

27. jaanuari seminar valgevene külaidentiteedist

Reedel, 27. jaanuaril kell 12.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas seminar, esineja on Tatsiana Marmysh, külalisuurija Valgevenest, .
Teemaks on "Kohalik identiteet Valgevene külas 19. sajandi lõpust 21. sajandini."
Kõneleja analüüsib kohaliku identiteedi kujunemise ajaloolis-kultuurilist konteksti, kohaliku identiteedi tõlgendust valgevene kirjanduses ning reaktualiseerimise katseid vaimse kultuuripärandi abil tänapäeval. Põhiettekanne on vene keeles
Tutvustus vene ja inglise keeles:
Локальная идентичность: кейс белорусской деревни конца 19 – начала 21 вв.
Резюме: доклад посвящен анализу историко-культурного контекста генезиса локальной идентичности, выраженной в самоидентификации «тутэйшыя», а также интерпретации локальной идентичности в белорусской литературе и поиску пути ее реактуализации в современности через нематериальное культурное наследие.
Local Identity: The Case of Belarusian Village (in the late 19th until early 21th century)
The paper focuses on the analysis of historical and cultural context of the genesis of the local identity expressed in self-identification "tutejshyja" ("locals") in the cultural landscape of Belarusian village. It also concentrates on the interpretation of the local identity in Belarusian literature and on the searching for way of the actualization of local identity through the intangible cultural heritage nowadays.
Tatsiana Marmysh viibib Eestis teadlasvahetuse projekti raames, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Seminari toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Tulge kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO