Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

14. veebruari teisipäevaseminar

14. veebruaril kl 12 peab Tatjana Volodina ettekande 'Haiguse aksioloogilisest staatusest valgevene traditsioonilises kultuuris'.
Haigus kui subjektiivne reaalsus lülitub kultuuriliste ettekujutuste süsteemi, organismi bioloogiline seisund aga jääb aktualiseeruva mütoloogia taustaks. Juttu tuleb haiguse ambivalentsest väärtuselisest staatusest – haigus ilmneb kui deemonlikkuse kehastus, millest tuleb vabaneda, ja kui inimeseks-olemist moodustav komponent.
Põhiettekanne on vene keeles.
Venekeelne tutvustus: Татьяна Володина (Минск), Аксиологический статус болезни в традиционной культуре белорусов Болезнь как субъективная реальность включается в систему культурных представлений, а биологическое состояние организма становится лишь фоном актуализированной мифологии. Речь пойдет о неоднозначном ценностном статусе болезни, когда она предстает и как подлежащее уничтожению проявление демонического, и как необходимое составляющее человека.
Seminar algab teisipäeval, 14. veebruaril 2017 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas.
Valgevene külalisuurija viibib Eestis teadlasvahetuse projekti raames, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Seminari toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO