Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

21. märtsi teisipäevaseminar valgevene folkloori kaardistamisest

21. märtsil 2017 toimub seminar valgevene traditsioonilise vaimse kultuuri tähenduslike elementide kaardistamisest.
1980ndatel–1990ndatel aastatel kogutud arhiivimaterjalide toel on algatatud akadeemiline projekt Valgevene etnolingvistilis-folkloristliku atlase koostamiseks. Terve seeria katselisi etnolingvistikakaarte illustreerivad projekti käigus esile tõusnud teoreetilisi ja metodoloogilisi probleeme.
Kõneleb Nikolai Antropov. Põhiettekanne on vene keeles.
Seminar 21. märtsil 2017 kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Teadusvahetuse koostööprojekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Seminari toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO