Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents „Noorte hääled“ 2017 Eesti Rahva Muuseumis

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.
Seekordse konverentsi avab Ida-Euroopa pärimuskultuuri uuringute problemaatikat käsitlev plenaarettekanne. Konverentsi teistes ettekannetes tuleb käsitlemisele rahvapedagoogika mõiste ning traditsioonilise Hiina meditsiini kajastamine Eesti meedias, avatakse rahvapärase õigeusu representatsiooni Oskar Looritsa käsitluses ning tutvustatakse arhiivimaterjalide põhjal Pelli kultust Mulgimaal. Veel saab lähemalt teada, kuidas kajastuvad reisimälestused elulugudes, kuidas ja mida mäletatakse kolhoosiajast ning kuidas elavad eestlased ja eestlus Moskvas.
Konverentsi kava ja ettekannete teesid on tutvumiseks aadressil http://www.erm.ee/et/noortehaaled ja http://folklore.ee/era/nt/.
Kõik on oodatud kuulama ja kuuldu üle arutlema!
Konverentsi korraldavad ja toetavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Lisainfo:
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur, piret.koosa@erm.ee, 7350414
Ave Goršič, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, avegorsic@folklore.ee, 7377737

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO