Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti folkloristika aastapreemia 2017: ootame kandidaate!

Kevad laseb end sel aastal küll oodata, kuid siiski on taas käes aeg mõelda, kes võiks pälvida selleaastase Eesti folkloristika aastapreemia.
Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Kandideerimisel võetakse arvesse 2016. aasta jooksul ilmunud publikatsioone ja teadustegevust.
Auhinna määramisel peetakse silmas publikatsioonide kõrget taset; teema ja tulemuste tähtsust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, uurimisrühmad ja üksikisikud.
Kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada ARSi juhatusele kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi teadustegevust 2016. aasta jooksul. Ettepanekuid 2017. aasta eesti folkloristika aastapreemia määramiseks ootame 15. maiks meiliaadressile: katreki@folklore.ee.
Preemia antakse välja Eesti Kultuurkapitali toel.
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatus

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO