Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents "Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis" 5. mail Eesti Kirjandusmuuseumis

Reedel, 5. mail 2017 toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis konverents "Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis". Konverentsil kogunevad erinevate kultuuriuurimise suundade esindajad, kes arutlevad sootundlike meetodite kasutamise üle kirjanduses, filosoofias, kultuuriajaloos ja teistes valdkondades.
Kava
10.00–10.15 Avamine ja tervitussõnad
Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur, Eesti-uuringute Tippkeskuse juht Mare Kõiva
Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Eve Annuk
10.15–10.45 Raili Marling „Afekt, diskursus, sugu”
10.45–11.15 Andreas Kalkun „Ajalugu, mida polnud Homoseksuaalne iha 1920. aastate kohtuasjades”
11.15–11.45 Leena Kurvet-Käosaar „„Kõik mu „halb” on tungist hää, ilu – tõe järele välja läinud.” Marie Under traditsioonilise abieluinstitutsiooni kriitikuna”
11.45–12.15 Johanna Ross „Aira Kaalu nõukogude romaanid”
12.15–13.30 Lõuna
13.30–14.00 Kadri Simm „Filosoofia ja soouurimus. Feministlikust kriitikast poliitika- ning moraalifilosoofia näidetel”
14.00–14.30 Redi Koobak „Koostöö kui feministlik metodoloogia”
14.30–15.00 Tiina Ann Kirss „Sootundliku metodoloogia märgid Adriana Cavarero ja Julia Kristeva teostes”
15.00–15.30 Kohvipaus
15.30–17.00 Kokkuvõttev diskussioon „Soouurimuslikud ja sootundlikud lähenemised”
Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-2.
Lisainfo: Eve Annuk (eve@kirmus.ee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO