Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

23. mai teisipäevaseminar valgevene folkloorist ja etnograafiast

23. mail kell 12.00 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis venekeelne seminar valgevene kohalikust kultuurist "Valgevenelased-litviinid Tšernigovi kubermangus: nende uurimise ajalugu XIX ja XX sajandil; poliitilised piirid ning etnograafia".
Kõne all on etnilised valgevenelased, kes elasid keerulise poliitilise ajalooga territooriumil, mille riigipiirid muutusid korduvalt (Leedu suurvürstiriik, Poola, Vene Impeerium, NSVL). Tšernigovi kubermangu loodeosa maakondade valgevenelaste kultuuri ja eluolu uurimine sai alguse 19. sajandil G.N. Esimontovsky ja M.N. Kosichi tegevusega. 1920. aastatel, mil pandi paika Nõukogude Liidu ja liiduvabariikide riigipiirid, läks valdav osa etniliste valgevenelaste maast Vene Brjanski oblasti koosseisu. Folkloori ja etnograafia uurimine lõpetati.
Viimastel aastakümnetel on huvi Valgevene, Ukraina ja Vene piirialade kultuuride kui üleminekukultuuri vormide vastu taas tärganud.
Kõneleb Irina Smirnova, Valgevene Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Uurimise Keskuse teadur.
Teadusvahetuse koostööprojekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Seminari toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Tulge kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO