Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

2017. aasta Eesti folkloristika preemia kätteandmine

25. mail kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42)
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Andreas Kalkun.
Sel aastal esitati preemiale neli kandidaati: Reet Hiiemäe, Helen Kõmmus, Aado Lintrop ja Merili Metsvahi. Kõigi mainitute 2016. aasta oli tegus ja laiahaardeline -
valminud on nii teadusartikleid kui ka allikapublikatsioone. Mitmete nominentide puhul saab esile tõsta nende teadusorganisatoorset tegevust; ning pea kõik tegelevad aktiivselt oma uurimustulemuste populariseerimisega.
Reet Hiiemäel ilmus möödunud aastal seitse uurimisartiklit eesti, inglise, saksa ja bulgaaria keeles. Artiklites keskendus ta muuhulgas näiteks elavate ja surnute vahelisesele kommunikatsioonile, narratiivsetele ohukaartidele, inglikujutelmadele reklaamides. Ka valmis Hiiemäel doktoritöö „Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse pragmaatikast“.
Helen Kõmmusel ilmus möödunud aastal raamat „Hiiumaa meremees jutustab I. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost“. Selle visuaalselt äärmiselt köitva teosega jätkas Kõmmus oma vanaisa Jegard Kõmmuse mitmekülgse pärandi vahendamist tänapäeva lugejale.
Aado Lintropil ilmus möödunud aastal artiklikogumik „Loomisaja laulud“, mis sisaldab varem ilmunud ja ka päris uusi regilaulualaseid uurimusi. Kirjutised on mõjutatud nii autori regilauluteemalistest süvauurimustest kui ka praktilisest laulmiskogemusest.
Merili Metsvahi jätkas möödunud aastal eestlaste varasema perekonna ajalooga tegelemist. Tal ilmusid artiklid talupoegade seksuaalsuse kujutamisest A. W. Hupeli teostes ning sugudevahelise suhtlemise teemast seto naise Ksenia Müürsepa intervjuudes.
Tänavune preemiasaaja kuulutatakse välja 25. mail kell 16.15 algaval Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Preemia väljakuulutamisele eelneb eelmise aasta laureaadi Andreas Kalkuni ettekanne. Järgneb Akadeemilise Rahvaluule Seltsi üldkoosolek.
Info: Andreas Kalkun, andreas@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO