Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi külalisloengusarja avaseminar Pärnu Muuseumis 14. juunil

2017. aasta septembris täitub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil (ERA) 90 tegevusaastat.
Arhiiv tähistab juubelit Eesti eri paikades juunist detsembrini toimuva avaliku loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Loengute eesmärgiks on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat eriilmelist ainest. Loengusarja projekti juhi, Eesti Kirjandusmuuseumi teaduri Ave Goršiči sõnul on selle 90 aasta jooksul arhiivi kogusid aidanud täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii varasemal ajal kui tänapäeval: „Tahame arhiivmaterjali tutvustamise kaudu viia arhiivi lähemale kohalikele inimestele ning kutsuda neid üles uutele kaastöödele.“ Ettekandjateks on ERA teadurid ja arhivaarid, loengud toimuvad koostöös kohalike kogukondade ja asutustega.
Esmakordselt tuleb ERA külla Pärnu Muuseumis 14. juunil kell 15. Üritusel esitleb Ingrid Rüütel enda koostatud värsket CD-plaati „Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 10“. Plaadile on koondatud valik helisalvestusi Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkondadest. Ettekannetega astuvad üles Ave Goršič teemal „Üleloomulikud kohtumised“ ja Astrid Tuisk teemal „Lapsepõlv, mängud ja mängimine“.
Info loengusarja kohta on leitav veebiaadressilt http://www.folklore.ee/era/loengudERA90/.
Oma juubeliaastat tähistamist jätkab rahvaluulearhiiv septembris rahvusvahelise konverentsiga „Archives as Knowledge Hubs: Initiatives and Influences“ (Arhiivid kui teadmuspesad: algatused ja mõjutused), millest võtavad osa üle 40 eri riikide ja maailmajagude teadlase. Kaugemad külalised on Austraaliast, Brasiiliast ja USA-st.
Rahvaluule arhiivi käsikirjakogu ületas eelmisel aastal 1,5 miljoni lehekülje piiri. Peale selle leidub arhiivis rohkelt rahvaluuleainesega seotud fotosid, heli- ja videosalvestusi ning digiteeritud käsikirju. Järjest täieneb kirjandusmuuseumi üldandmebaas https://kivike.kirmus.ee/, muuhulgas on sealt leitavad kõik Jakob Hurda rahvaluuleköited, koostatud on mitmeid temaatilisi netis vabalt kättesaadavaid andmebaase.
Loengusarja toimumist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lähem info: Ave Goršič, avegorsic@folklore.ee, 51 76 643, Risto Järv risto@folklore.ee, 51 904 371

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO