Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Sümpoosium "Kodukujutelmad nõukogude Eestis: kultuuripraktikad ja inimkogemuse ainutisus"

29. juunil toimub Tartu Mänguasjamuuseumis ja Eesti Kirjandusmuuseumis sümpoosium "Kodukujutelmad nõukogude Eestis: kultuuripraktikad ja inimkogemuse ainutisus" (Home imaginaries in Soviet Estonia: cultural practices and the singularity of human experience).
Vabas vormis suvesümpoosium eksperimenteerib teadusliku arutelu formaadiga. 10-20-minutilised sõnavõtud kirjeldavad ja analüüsivad nõukogude-ajajärgu kodukogemusi autoetnograafilisest, fenomenoloogilisest ja/või kirjanduskriitilisest perspektiivist.
9:00 – 14:15 Tartu Mänguasjamuuseum
Kõnelevad
Arne Merilai
Eduard Parhomenko
Aare Pilv
Eret Talviste
Tiia Allas
Astrid Tuisk
Inga Sapunjan
Leena Kurvet-Käosaar (ingl k)
Zita Karkla (ingl k)
15:45 Eesti Kirjandusmuuseum
Plenaarettekanne: Ben Highmore (Sussexi ülikool), "Form and Feeling: Writing about Experience, Domesticity, and Culture".
Sümpoosium ja plenaarloeng on avatud kõigile huvilistele. Et teaksime pakkuda kohvi jm, palun registreeruge epp.annus@gmail.com.
Sümpoosiumi korraldavad Eesti-uuringute Tippkeskuse ajalooliste väljendusvahendite ja kultuuripraktikate töörühm ja Eesti Teadusagentuuri uurimisprojekt PUT1218.
Sümpoosiumi toimumist toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145 ja institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) projekt EKMDHUM).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO