Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Kutse esinema ARSi konverentsil "Välitööd väärtuste skaalal"

30. novembril 2017 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 15. välitöökonverentsil, kus arutletakse väärtuste üle. Kõne alla võetakse küsimused, mida välitöödel väärtustatakse ja kelle väärtusi esindatakse.
Esimene väärtuste teemaline küsimustering puudutab välitööde ettevalmistusetappi, sest selle käigus tuleb otsustada, mis teemal ja mil viisil välitöid tehakse. Otsuseid võib teha kas institutsioon või välitöid läbi viiv isik, valikud võivad olla seotud konkreetse riikliku või eraalgatusliku tellimusega ja sõltuda välitöödel osalejate väärtushinnangutest. Kuivõrd on jäädvustatava materjali traditsioonilisus ja autentsus välitööde väärtustamise kriteeriumidena muutunud? Kui välitööd tellitakse, siis kuivõrd otsustab välitööde käigu ja sisu üle tellija ning kuivõrd institutsioon või isik, kelle poole tellija pöördub?
Teine teemadering puudutab välitööde kulgu. Kuidas on aja jooksul muutunud see, mida me välitöödel väärtustame Milline on uurija ja uuritava roll välitööde õnnestumisel? Kas uurija ja uuritava kirjalik suhtlus (küsitluslehtedele vastamine, sotsiaalmeedia kanalites või e-maili teel lävimine) kvalifitseerub välitöödeks Milliste uurimiseermärkide korral saab ka sõna-sõnalt fikseerimata (salvestamata) intervjuud kasutada uurimismaterjalina? Kas ühte liiki välitööd on väärtuslikumad kui teised? Kuidas leida tasakaalu olukordades, kui kaalukausile on seatud teaduslikud ambitsioonid ja uurija(te) või uuritava(te) isiklik heaolu? Millised eetilised väärtused meie käitumist välitöödel suunavad?
Kolmas plokk koondab küsimusi, mis võivad üles kerkida välitööde järel. Kes otsustab välitööde tulemuslikkuse üle ning kas teadlaskogukonna kõrval saavad selles kaasa rääkida ka need, keda uuritakse? Mil viisil ja kuivõrd tasub välitöömaterjale publitseerida? Kas ja kuivõrd peaks teadlane olema uuritava(te) hääletoru? Mismoodi lahendada uurija(te) ja uuritava(te) väärtushinnangute erinevustest tulenevaid konflikte?
Kutsume kultuuriuurijaid esinema ettekandega (20 + 10 minutit) teemal, mis tõstataks kas mõne loetletud küsimuse või vaagiks muul moel väärtuste ja väärtustamise küsimusi seoses välitöödega minevikust tänapäevani.
Teesid palume saata Anu Korbile (korb@folklore.ee) ja Merili Metsvahile (merili.metsvahi@ut.ee) 3. novembriks. Teeside vastuvõtu kohta teeme otsuse hiljemalt 7. novembril.
Info: Merili Metsvahi, merili.metsvahi@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO