Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

ERA tuleb külla! – 4. augustil Saaremaal ja 12. augustil Lääne-Virumaal

Augustis tuleb ERA külla Saaremaal Mihkli Talumuuseumis 4. augustil ning Lääne-Virumaal Pajusti rahvamajas 12. augustil.
Saaremaa pärimuse kohta on ERA töötajatelt ilmunud viimastel aastatel mitmeid ülevaatlikke väljaandeid. Ingrid Rüütel on koostanud raamatu „Saaremaa laule ja lugusid“ (2015) ning CD „Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid“ (2014). MTÜ Saaremaailm on koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga valmistanud Saaremaa rahvalaule ja rahvajutte tutvustava veebikogumiku „Söit-söit Sörve poole“ (2011–2012). ERA kohapärimuse töörühm on teinud viimastel aastatel mitmeid välitöid Vilsandi rahvuspargis, mille tulemusena on hulk kohapärimust käesolevast aastast tekstide, fotode ja videotena kättesaadav Maa-Ameti kohapärimuse kaardirakenduses.
ERA tuleb külla Mihkli Talumuuseumis 4. augustil kell 14.00.
Ettekanded:
Mari Sarv Mis lugu rahva mälestustest pidada: rahvaluulekogude tähtsus ja tähendus
Risto Järv Unes nähtud varandus – ehk mönda Saaremaa rahvajuttudest
Taive Särg Kihelkonna ja selle ümbruse rahvamuusikast ERA kogudes
Mall Hiiemäe Kalakull ja teised endelinnud rahvausundis
Kohalikust pärimusest õpitud laule laulab Külli Luup Kihelkonnalt.
Sissepääs muuseumi sooduspiletiga.
Lääne-Virumaal tutvustatakse ERA tegevust Siberi eesti kogukondade uurimisel.
Alates 1991. aastast on üks arhiivi kogumis- ja uurimissuundi olnud Siberi eesti kogukonnad, Siberisse on toimunud 15 ERA kogumismatka. Tomski piirkonna eestlasi külastati 1993., 1994. ja 2004. aastal. Rahvapärimust ja eluloolisi mälestusi on kogutud ka Eestisse tagasi jõudnud siberlastelt. Kogutu põhjal on ilmunud mitmeid uurimusi, sari „Eesti asundused“ (1995–2015), „Siberi eestlaste laulud“ (2005, veebiväljaanne 2014). 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul Siberisse väljarännanute järglastest on paljud jõudnud ringiga Eestimaale tagasi. Need Tomski piirkonna külades sündinud-kasvanud eestlased kohtuvad igal aastal augustikuu teisel laupäeval Eestis. Viimastel aastatel on kohtumispaigaks saanud Pajusti rahvamaja Lääne-Virumaal, sest paljud sellest piirkonnast pärit eestlased elavad Virumaal Väike-Maarja ja Vinni vallas ning Rakvere ümbruses.
ERA tuleb külla Pajusti rahvamajas 12. augustil kell 12.00.
Kadri Tamm Eesti Rahvaluule Arhiiv oma 90. sünnipäeva lävel. Mida on meil pakkuda ja mida loodame koguda
Anu Korb Tomski oblasti eestlastelt kogutu Eesti Rahvaluule Arhiivis
Sissepääs prii!
Lähem info: Taive Särg (tel 5622 7586; 4. augusti Saaremaa ettekanded), Anu Korb (tel 508 9035, 12. augusti Lääne-Virumaa ettekanded).
Loengusarja koduleht http://www.folklore.ee/era/loengudERA90/.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO