Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on Mäetagused 67. Virumaa rahvakultuurist II

Ajakirja Mäetagused 67. number jätkab ajaloolise Virumaa rahvakultuuri vaatlemist. Viru Instituudi toel külalistoimetaja Mall Hiiemäe koostatud teise Virumaa erinumbrisse mahtus kuus ja toimetuse poolse lisandusena pärtliraju pärimust analüüsiv artikkel.
Edgar Saar esitab ülevaate Virumaa talurahva ainelisest kultuurist 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Laia küsimusteringi haaravas artiklis pöörab autor tähelepanu muutustele elamuehituses ja interjööris, traditsioonilistes elatusviisides ja rahvakaubanduses, tavanditoitudes ja rõivastuses.
Ingrid Rüütel keskendub rahvalaulude ja rahvamuusika arhailise osa ja viimastel sajanditel Euroopas laiemalt levinud uuema muusikakultuuri tekstuurile ja olemusele. Igor Tõnurist käsitleb traditsioonilisi muusikariistu ja helitekitamise vahendeid Virumaal, esitleb ühisjooni soome rahvapilli- ja rahvatantsutraditsiooniga ning kokkupuuteid isuri traditsiooniga Narva jõe alamjooksul. Mall Hiiemäe kirjutab Virumaa kalendritavadest ja nende piirkondlikust omapärast.
Mare Kõiva tutvustab loitsude erijooni ja rahvaarstidega seotud pärimust, lähemalt nelja rahvaarsti tegevust poolmüütilisest nõidkarjusest ravijate-kultuuri uuendajateni.
Risto Järv on vaatluse alla võtnud Virumaa tüüpilisemad muinasjutud, sh nimekasutuse juttudes ja seosed konkreetsete kohtadega.
Mait Sepp vaatleb tõe ja fantaasia vahekordi pärtliraju ende näitel, kasutades ilmastikufolkloori, vanemate trükiste ja meteoroloogia andmeid.
Ajakiri annab ülevaate vahepealsetest konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest, folkloristlikest sündmustest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr67

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO