Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma 90. juubelit 25.–28. septembril rahvusvahelise konverentsiga

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma 90. juubelit 25.–28.09.2017 rahvusvahelise konverentsiga „Arhiivid kui teadmiste teejaamad: mõtteid ja mõjusid“ („Archives as Knowledge Hubs: Initiatives and Influences“)
Oskar Loorits, kelle eestvedamisel Eesti Rahvaluule Arhiiv 1927. aastal loodi, on toonitanud: „ERA ei taha põrmugi olla ainult endisaja vaimukultuuri panipaik, vaid taotleb tihedat kontakti ka tänapäeva maailmaga ja tahab teadlikult rakendada end elu teenistusse."
Sama põhimõtet järgib arhiiv tänaselgi päeval, rahvaluule kogumise ja säilitamise kõrval on arhiivi eesmärgiks kogutud teadmiste vahendamine, uurimine ning tagasipeegeldamine. Arhiiv ei ole pelgalt rahvusliku identiteedi ning minevikupärandi hoidla, vaid kõigile avatud teadmiste kogum. Nii saab Jakob Hurda rahvaluulekogu lehitseda internetist ning tabavate ERA- teradega tutvuda Facebooki ja Instagrami vahendusel.
Juubelikonverentsi keskmes ongi arhiivide roll nüüdismaailmas, erinevate kultuuriliste ning ühiskondlike protsesside jäädvustamisel ja uurimisel. Kõne alla tuleb rahvaluulekogude kujunemise lugu, kogumist mõjutanud ideoloogiad ning ühiskondlikud ootused, minevikupärandi uus elu ning avardunud uurimisväli. Konverentsi raames toimub folklooriarhiivide tulevikku käsitlev ümarlaud. Peale Eesti teadlaste saavad konverentsil sõna ka Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Soome, Venemaa ja teiste maade uurijad.
Vaata konverentsi kava ja teese: http://www.folklore.ee/era/conference2017/.
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis peetavaid ettekandeid saab jälgida veebis.
Esmaspäeval kell 16.15 esitletakse Helen Kõmmuse Hiiumaa rahvalaulude, pillilugude ja tantsude plaati ning ajakirjade Folklore ja Mäetagused uusi numbreid. Trepigaleriis avatakse Aivo Põlluääre koostatud näitus Fototerad, mis tugineb rahvaluule arhiivi Facebooki-lehel ja Instagramis ilmunud postitustele ehk erateradele. Esimese korruse galeriis saab vaadata näitust arhiivimaterjalide tsenseerimisest.
Konverentsi korraldavad EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv, Põhja- ja Baltimaade Pärimusarhiivide koostöövõrgustik ja Eesti-uuringute Tippkeskus.
Lähem info: Ave Goršič 51 76 643, Risto Järv 51 904 371, Mari Sarv 56 456 699 või era@folklore.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO