Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppepäevad Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis

1. ja 2. novembril toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Mäng on väikese inimese töö”.
Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel.
Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Seekordse seminari keskmes on eesti keel kombinatsioonis mängu ja mängulisusega, kõneks tulevad keele mitmekülgsed mängulised väljendusviisid lastega seotud kultuuripärandis ja folklooris. Ettekannetes uuritakse ja arutletakse, kuidas keelt mängulisemalt õpetada.
Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.
KAVA
Kolmapäev, 1. november, Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
10.30 Registreerimine
11.00 Avamine
11.15 Haide Männamäe ja Toomas Tross (Piip ja Tuut Teater): Mänguline keel
12.15 Ülle Kuusik (Hariduse Tugiteenuste Keskus): Palun õpeta mind mängima! Rollimängust ja selle kujundamisest koolieelses eas
13.15–14.30 Lõuna
14.30 Helena Grauberg (Tartu Mänguasjamuuseum): Eesti laste mängud
15.00 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Laste sõjamängud ajaloolis-kultuurilises kontekstis
15.30 Pille Arnek (Kirjastus Avita): Mängeldes lugema – üleminek lasteaiast kooli
16.00–16.15 Kohvipaus
16.15–17.30 Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi ekskursioon
Neljapäev, 2. november, Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2, Tartu, B-sissepääs)
9.00–10.00 Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum): Laulumängu rõõm ja saladused (Teatrisaal, B-sissepääs)
10.00–12.00 Praktilised töötoad
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Töötuba Keelekatla näitusel (Eesti kultuuriloo püsinäitus “Kohtumised”)
Mare Kitsnik (Tallinna Ülikool): Keelemängu rõõm (Teatrisaal, B-sissepääs)
12.00–12.30 Kolleegilt kolleegile
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine
12.40 Lõuna
13.15–15.00 Ekskursioonid giidiga ERMi näitustel, marsruudikaart Eesti kultuuriloo püsinäitusel “Mängult või päriselt”
Õppeseminari koduleht asub aadressil http://folklore.ee/kp/lp/2017, varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium. Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti uuringute Tippkeskus).
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee, Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO