Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Rahvaluule Arhiiv tuleb novembri esimesel poolel külla Setomaal ning Viljandimaal

Novembri esimesel poolel tuleb ERA külla Setomaal Värskas 3. novembril, Viljandimaal Kärstnas 10. novembril ning Kolga-Jaanis 14. novembril.

Seto pärimusel on eesti rahvaluuleteaduse ajaloos olnud eriline koht. Nii F. R. Kreutzwald, Jakob Hurt kui Oskar Loorits pidasid seto pärimuse kogumist väga oluliseks. Eesti Rahvaluule Arhiivis on maailma suurim seto folkloori kogu ning 19. sajandi lõpus alanud intensiivne kogumine jätkub tänapäevani. Seminaril kõneldakse, kuidas folkloristika setod „avastas“ ning millised olid rahvaluulekogujate eesmärgid ja ideoloogiad välitööle minnes; tutvustatakse varaseimaid seto päritolu rahvaluulekogujaid, kes kirjutasid seto pärimust üles kirillitsas ning antakse ülevaade Lätist Lutsi keelesaarelt kogutud lõunaeestikeelsest pärimusest.

Setomaal Seto tsäimajas Värskas esinevad 3. novembril kell 16.00
Andreas Kalkun „Setode „avastamisest“ ja seto rahvaluule kogumise algusest“
Kärri Toomeos-Orglaan „Kirillitsas kirja pandud seto jutusõ'“
Inge Annom „Lutsi maarahvast“


Viljandimaa esimesel loengupäeval Mulke sügüskuulis tutvustatakse ERA tegevust muinasjuttude uurimisel.

EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna ühise muinasjuttude töörühma eesmärgiks on ERA käsikirjaliste ning helisalvestatud muinasjuttude digiteerimine ja andmebaasi lisamine, eesti muinasjuttude tüpoloogia läbitöötamine ning eesti muinasjutuväljaannete ettevalmistamine. Aastast 1999 tegutseva töörühma tegevuse tulemusena on ilmunud üle 15 erineva muinasjutuväljaande – nii raamatu, veebiväljaande kui auvisena. Eesti muinasjuttude akadeemilised väljaanded ilmuvad sarjas „Monumenta Estoniae Antiquae“ (V), seni on ilmunud imemuinasjuttude väljaanne kahes köites (2009 ja 2014).

Viljandimaal Kärstna mõisas esinevad 10. novembril kell 13.00
Risto Järv „Eesti Rahvaluule Arhiivist ja eesti rahva muinasjuttudest“
Inge Annom „„Hundi patutunnistus“. Žanripiirid loomamuinasjuttudes“
Kärri Toomeos-Orglaan „Naise tegelaskujust Eesti imemuinasjuttudes“
Rein Saukas „Jakob Hurda kaastöölised Tarvastu ja Helme kihelkonnas“
Rein Saukas „Vanasõnu ja mõistatusi“

Päev toimub koostöös Mulgi Kultuuri Instituudiga Mulke sügüskuuli 2017 esimese osana. Vajalik eelregistreerumine (mki@mulgimaa.ee)!


Viljandimaa oli ERA loomise järel, 1930tel aastatel, kogutud rahvaluule hulga poolest Eestis esimesel kohal. Kolga-Jaani laulupärandi tegid Vana Kandle II köitega kuulsaks juba Jaan Bergmann ja Jakob Hurt. Muusikuid inspireerivad siinsed nõiduslikud viisid, mis salvestati heliplaatidele 1937. aastal. Seminaril räägitakse arhiivi kohalikest kaastöölistest läbi aja ning antakse ülevaade ERA tegevusest tänapäeval. Kolga-Jaanist pärit muusik Säde Tatar, kelle tutvus arhiiviga algas juba siin koolis käies, toob kuulajateni elava pärimusmuusika ja jutustab oma unistuste loo. Et ERA üheks uurimissuunaks on ka soome-ugri rahvaste uurimine, tutvustab viimane ettekanne kaugel idas elava hõimurahva legendimaailma.

Viljandimaal Kolga-Jaani koolis esinevad 14. novembril kell 10.00
Janika Oras „Kolga-Jaani kuulsused Eesti Rahvaluule Arhiivis“
Astrid Tuisk „ERA tänapäeval: andmebaasid ja rahvaluule kogumine“
Säde Tatar „Julged unistused“
Aado Lintrop „Üks mansi jutt ERA soome-ugri kogudest“

Lähem info: Setomaa seminar – Andreas Kalkun (56 984 077), Mulgimaa muinasjutuseminar – Kärri Toomeos-Orglaan (5557 1447), Viljandimaa seminar – Janika Oras (58 116 793).

Loengusarja koduleht http://www.folklore.ee/era/loengudERA90.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO