Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Sümpoosion "Humanitaaria rahvusvahelises ja rahvuslikus teadusruumis" Tartu Ülikoolis

Kutsume Teid osalema sümpoosionil "Humanitaaria rahvusvahelises ja rahvuslikus teadusruumis", millega tähistatakse ajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics 11. sünnipäeva. Sümpoosion toimub esmaspäeval, 13. novembril 2017 algusega kell 16.15 Tartu Ülikooli peahoones senati saalis.
Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF) loodi 2007. aastal Tartu Ülikooli, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühise ajakirjana. Etnoloogia ja folkloristika kõrval avaldatakse uurimusi museoloogiast ja kultuuri- ning sotsiaalantropoloogiast. JEF on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Kogu sisule on tagatud vaba juurdepääs ning nähtavuse tõstmiseks teeb ajakiri alates 2016. aastast koostööd rahvusvahelise kirjastajaga De Gruyter Open.
JEFi loomisel mängis olulist rolli teaduspoliitiline taust, mida iseloomustab ingliskeelne ajakirjastumine. Samas ei tähenda teaduspoliitika pelgalt soovitud tulevikureaalsuse kirjeldamist, mille teadlased ja ajakirjatoimetused peavad täide viima. Poliitilise tellimuse ja teaduse praktilise tegemise vahel toimuvad nüansirikkamad dialoogid. JEFi tähtpäevale pühendatud sümpoosion kutsubki kõiki kaasa mõtlema, mis on teadusajakirjanduse roll ja kuidas toimub etteantud mänguruumi kodustamine. Millised valikud tulenevad rahvusliku või rahvusvahelise teadusruumi survest? Kuidas viia tasakaalu ühiskondlik vastutus ja teaduspoliitiline tellimus?
Ühe teemaringina soovime sümpoosioniga tähelepanu pöörata keeleküsimustele. Milliseid märgilisi tähendusi kannab rahvusteaduste vahendamine omakeelsena või selle tõlkimine rahvusvaheliseks? Teiseks huvitume, kuidas kõnetada korraga nii kohalikku kui rahvusvahelist auditooriumi. Kuidas jääda kohaliku uurimiskeskuse kroonikuks, kuuludes samal ajal üleilmsesse sotsiaalsesse võrgustikku? Kolmandaks intrigeerivad meid distsipliinide ja valdkondade piirid. Etnoloogia ja folkloristika lähedus on JEFi eripära ja niisugune interdistsiplinaarsus on kujundanud meie uurimisvälja. Rahvusvahelises kontekstis määratletakse meid sageli hoopis antropoloogiana. Milliseid on tagajärjed, kui toimub niisugune nihe humanitaarteadustest sotsiaalteaduste suunas? Kuidas mõjutavad distsiplinaarsed ja valdkondlikud valikud nii ajakirja identiteeti kui seda, kuidas seda mõistetakse ja loetakse rahvusvaheliselt? Needki teemad on seotud üleilmse teaduspoliitika kontekstiga.
Palume oma osavõtust teada anda hiljemalt 9. novembriks e-posti aadressil taive@folklore.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO