Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi üldteema on varieerumine

7.−8. detsembril 2017 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents „Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas“.
Varieerumine on universaalne, nii keelt, kultuuri kui ka kogu maailmapilti läbiv ilming, mis ühendab ka Eesti-uuringute Tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kavas on u. 90 ettekannet, mille põhieesmärk on uurida, miks ja kuidas nähtused muutuvad. Vaatlusele tulevad varieeruvuse ja teisenemise tasandid (individuaalne, lokaalne, regionaalne, ajalooline), variantide (allkeelte, žanrite) võrdlemine, varieerumise mõjutegurid ja uurimismeetodid; varieerumine veebikeskkonnas. Uuritakse nähtuste sisemisi muutumistegureid (nt süsteemi sund, muutuste reeglipärasused), aga ka väliseid tegureid (nt allkeele kontekst, kontaktid muude keeltega ja keelevariantidega, keelekorraldus).
Tähelepanu all on rahvaluule ja kirjanduse väljendusvahendite varieerumine, murdekeel kirjanduses, variatiivsus kui folkloori dünaamika põhialus; varieerumine kui tüpologiseerimise problemaatika. Kõneks tulevad müütide, motiivide variatsioonid, intertekstuaalsus, transmeedialisus, Eesti ja Vene kultuuriruumi teisenemised, tüüp ja variant rahvamuusikas, traditsioonilise muusikalise mõtlemise variatiivne olemus.
Konverentsi avaesineja Cathal O'Madagain Max Plancki Evolutsioonilise Antropoloogia Instituudist kutsub kaasa mõtlema, miks mõisted muutuvad. Teisel päeval on kaks plenaaresinejat: Edith Moravcsik Wisconsin-Milwaukee Ülikoolist keskendub kontekstilisele varieerumisele, Terttu Nevalainen Helsinki Ülikoolist analüüsib keelemuutusi ajaloolise sotsiolingvistika meetodite abil.
Lisaks intrigeeriva sisuga ettekandepaneelidele toimuvad praktilised töötoad, mis kutsuvad teemakohastele teadusaruteludele.
Konverentsi kava ja ettekannete teesidega saab tutvuda kodulehel http://www.folklore.ee/CEES/2017/akonve.htm
Konverentsi peakorraldajad on Eesti Teadusagentuuri uurimisprojekt PUT 475 ning Eesti-uuringute Tippkeskuse korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm.
Konverentsi toimumist toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid PUT 475 ja IUT 22-5.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO