Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

16. jaanuari teisipäevaseminar "Kass kui kood"

16. jaanuaril kell 12.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis IV korruse seminariruumis seminar lemmikloomast linnakultuuris.
Tatjana Volodina teema on “Kassi staatus ja roll valgevene mütopoeetilises maailmamudelis”.
Viimase 50 aasta jooksul on kass omandanud väljapaistva koha linnakultuuris ja koos sellega ka nüüdisaegses valgevenelaste elukeskkonnas. Maaeluidüll hiirepüüdjast ahju kõrval on muutunud, kass (ja kassi kuvand) on aktiivselt kaasatud internetisuhtlusse. Loomal ja tema kujundil kui semiootilisel tähistajal on tänapäevases suhtluses kaalukas funktsioon: kass ilmneb kui kood, kui vahend ja instrument kogemuste väljendamiseks laias spektris. Ettekandes pööratakse erilist tähelepanu kassi staatusele ja rollile valgevene mütopoeetilises maailmamudelis, millest kujunesid välja nii mõnedki tänapäevased trendid.
Põhiettekanne on vene keeles. Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema.
Teadusvahetuse koostööprojekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Teadusagentuuri IUT 22-5.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO