Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on ajakirja Folklore: EJF erinumber Nõukogude sõjaväebaaside tänapäevast Kesk- ja Ida-Euroopas

Folklore: An Electronic Journal of Folklore 70. number “Small Places, Large Issues” (http://www.folklore.ee/folklore/vol70/) pakub võrdleva sissevaate külma sõja perioodil Kesk-ja Ida-Euroopasse püstitatud Nõukogude sõjaväebaaside ja -rajatiste tänasesse eksistentsi kohalikus maastikus, tsiviilelanike mälestustes, riiklikus mälupoliitikas ja regionaalsetes tulevikuvisioonides. Erineva distsiplinaarse taustaga uurijate fookuses on igapäevane elu võõrvägede naabruses ja nende lahkumise järel nii, nagu sellest jutustavad kohalikud elanikud, samuti katsed kunagist sõjaväetaristut tsiviilellu lõimida. Teemanumbri kaheksa artiklit hõlmavad juhtumianalüüse Lätist, Poolast, Ida-Saksamaalt, Tšehhist, Ungarist ja Venemaalt.
Christoph Lorke käsitleb Nõukogude vägede kohalolekule ja lahkumisele omistatud vastakaid tähendusi Wünsdorfis, kus asus vene relvajõudude peastaap Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Evgeny V. Volkov seevastu analüüsib Ida-Saksamaal teeninud ohvitseride autobiograafilisi jutte oma tööst ning kokkupuudetest sakslastega, saksa kultuuri ja elukorraldusega.
Oma ja võõra kategooriate teema läbib ka mitmeid teisi kaastöid. István Sántha uurib, kuidas Ungari ühe maapiirkonna elanikud räägivad lugusid külma sõja aastail ehitatud salajasest lennubaasist, käsitlemaks selle kaudu enda ja oma lähedaste traumaatilisi kogemusi II maailmasõjast.
Dominka Czarnecka analüüsib Borne Sulinowo nimelise endise sõjaväelinnaku näitel võõrvägede kontrolli all olnud territooriumide kujutamist lagastatud ja saastatud tühermaana, mis vastandub sinna elama kolinute positiivsete kogemuste ja ootustega. Dagnosław Demski omalt poolt arutleb tegurite üle, mis takistavad Poola riiklikku mälupoliitikat käsitlemast Nõukogude vägedest maha jäänud taristut Poola kultuuripärandi osana, tuues samas esile nende objektide olulisuse kohalikul tasandil. Melinda Harlov-Csortán tõstatab sarnaseid küsimusi Ungari kontekstis, analüüsides pärandiloome protsesse Ungari ja Austria piiril, kust jooksis külma sõja ajal raudne eesriie.
Prokop Tomek võrdleb kahte endist Nõukogude sõjaväelinnakut (Milovice, Ralsko) praeguse Tšehhi Vabariigil territooriumil ja nende edukat taaskasutust mõjutavaid tingimusi. Ilze Boldāne-Zeļenkova käsitleb samu probleeme Lätis Mārcienas, mida ilmestab kohaliku elanikkonna nostalgia möödunud aegade järele.
Erinumbri on toimetanud ja sissejuhatuse kirjutanud Elo-Hanna Seljamaa, Dominka Czarnecka ja Dagnosław Demski. Selle väljaandmist toetasid TÜ baasfinantseeritav projekt “Kuulumine Eestis folkloristlikust esituse uurimise perspektiivist” ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO