Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

19. veebruaril toimub Siim Sorokini doktoritöö kaitsmine folkloristika alal

Esmaspäeval, 19. veebruaril kell 12.15 kaitseb Siim Sorokin kultuuriteaduste instituudi nõukogu ees doktoriväitekirja "Character Engagement and Digital Community Practice: A Multidisciplinary Study of "Breaking Bad"" (Karakteritega suhestumine ja digikogukondlik praktika: sarja "Halvale teele" multidistsiplinaarne uurimus) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks folkloristika alal. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis.
Juhendajad: professor Marina Grišakova, professor Ülo Valk.
Oponent: professor Marco Caracciolo, Ghenti ülikool, Belgia.
Kokkuvõte: Kuidas suhestab vaataja end narratiivse karakteriga? Kirjandusteadus, folkloristika, narratoloogia, psühholoogia, ja meediauuringud laiemaltki on antud seoses rakendanud käsitlusi samastumisest, empatiseerimisest ja (väljamõeldud maailma) sukeldumisest.
(Loe edasi: https://www.flku.ut.ee/et/uudised/siim-sorokini-doktoritoo-breaking-bad-telesarja-pohjal)
Korraldaja: Kultuuriteaduste instituudi koordinaator Hille Roots
Toimumiskoht: Ülikooli 18-2014 (senati saal)
URL: http://dspace.ut.ee/handle/10062/59057

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO