Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

27. märtsil toimub seminar migratsioonist: Kuidas võõrsilolek meid muudab?

Teisipäeval, 27. märtsil kl 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis migratsiooni ja integratsiooni uurimise töörühma, Eesti-uuringute Tippkeskuse ja teisipäevaseminaride ühisarutelu teemal "Kuidas võõrsilolek meid muudab?"
Rohkem kui saja aasta jooksul on nii eestlased kui lähemad naabrid rännanud kodumaalt itta ja läände, pagedes sõja eest või parema elu lootuses. Väljarändajatel on tulnud iseendaks jäädes kohaneda uuel maal, samuti leevendada kohanemisstressi emakeele, perekonnalugude ja kaasavõetud asjade abil. Või oleks õigem hoopis tagasi tulla? Võõrsiloleku kogemusele on pühendatud kaks ettekannet.
1. Baiba Bela Läti Ülikooli filosoofia ja sotsioloogia instituudist kõneleb lätlaste diasporaa-identiteedist teemal “Latvian identity in diaspora: Traveling people, stories and artefacts”.
2. Maryam Adjam Uppsala Ülikooli kultuuriantropoloogia ja etnoloogia instituudist kommenteerib valdkonda eesti ainese põhjal ettekandes “Memory traces: the Poetics of history”.
Kõik on oodatud kuulama ja mõtteid vahetama!
Üritus toimub projekti Nordplus Adult “From Past to present: Migration and integration through life stories’ network” raames.
Toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus Tk 145).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO