Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Piret Voolaiu külalisloeng Tartu Ülikoolis

Neljapäeval, 29. märtsil kell 10.15 toimub Tartu Ülikoolis (Ülikooli 16 – 215) eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna valikaine Internetifolkloor (HVKU.04.012) raames Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Piret Voolaiu külalisloeng "Ahelpostitused ja folkloorilühivormid sotsiaalmeedias: varasema pärimuse uued elud internetis".
Loeng keskendub konkreetsetele juhtumi-uuringutele, eesmärk on näidata, kuidas ja millisel moel mõjutab internet meediumina varasema pärimuse vormilisi, sisulisi jne tunnuseid. Uurime, kuidas mõjutab žanri muutumist sotsiokultuuriline ümbrus, millised on vaatlusaluste eestikeelsete folkloorinähtuste globaalsed ja lokaalsed mõjutused, ning kuidas kajastuvad vaatlusalustes argižanreis ajastu realiteedid ja earühmale omased väärtused. Eesmärk on konkreetsete juhtumite näitel analüüsida, kuidas internetifolkloori uurimisel piiritleda materjali, vastavalt kogumisspetsiifikale ja ainese päritolule tulevad kõneks erinevad vaatenurgad. Nt kui ahelpostitused on kogutud valdavalt 10-12-aastastelt tüdrukutelt, on olulised ealised, soolised jne aspektid. Folkloori lühivormide uurimisel internetikeskkonnas on põnev varasemalt ainult verbaalsete tekstide (nt naljaküsimuste, vanasõnade) rohke visualiseerimine. Järgnevad küsimused, kuidas ja milliseid varasemaid tekste illustreeritakse, mida uut nn rahvavisualiseerimine žanrile annab ja üldisemas sotsiokultuurilises plaanis meile ütleb.
Info: Liilia Laaneman, liilia.laaneman@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO