Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Mare Kalda külalisloeng Tartu Ülikoolis

Kõik huvilised on oodatud eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna valikaine Internetifolkloor (HVKU.04.012) raames toimuvale külalisloengule "Internetimeemid kui hübriidne kommunikatsioonižanr" neljapäeval, 5. aprillil kell 10.15, Ülikooli 16 – 215.
Mare Kalda on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur. Tema uurimisvaldkonnad hõlmavad rahvajuttude teooriat, aardemuistendeid ja -uskumusi, kohalikku jututraditsiooni ning meediat kui folkloori levikukanalit. 2011. aastal kaitstud doktoriväitekiri käsitleb peidetud varanduste teemat rahvaluules. Tänapäevaste kultuuriprotsesside hulgast uurib ta internetimeemide levikut, aardeotsimismänge ning kogemusjutte temaatilistes internetifoorumites.
Loengu tutvustus
Tänapäeval toimub arvestatav osa inimestevahelisest suhtlusest sotsiaalmeedia kanalite vahendusel. Ülemaailmse virtuaalvõrgustiku paikades on põhimõtteliselt ammendamatud võimalused meelelahutuseks, informatsiooni leidmiseks, sõprade ja oponentide hankimiseks, samuti eneseesitluseks, aga ka omalt poolt sisu loomiseks ja tegelikele või kujutletavatele kaaslastele jagamiseks. Uue pulbitseva žanrina on esile kerkinud internetimeemid – digitaalselt loodud, interneti kaudu jagatav, suuresti visuaalne sisu kui internetirahva reaktsioon kõikvõimalikele ja eri tasanditel ilmuvatele sündmustele, olukordadele ja uudistele. Internetimeemide vaatluses pöörame tähelepanu meemiloome viisidele (ümberpakendamine, imitatsioon, kokkusegamine, järeleaimamine), alaliikidele, kasutamisele suhtlussitutatsioonides, samuti kasutajaskonna endi poolt hooldatavale meemikeskkonnale Know Your Meme. Vaagimisele tulevad ka folkloristi küsimused: kuidas paigutuvad internetimeemid traditsioonilise folkloori suhtes, kas niisuguseid digitaalse loovuse saadusi tuleks jäädvustada, missuguseid tõlgendusliine järgida?
Info: Liilia Laaneman, liilia.laaneman@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO