Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Seminar “Ühed narratiivid ja mis neist leida on”

15. mail 2018 kell 12.00 esineb Helen Hint ettekandega “Ühed narratiivid ja mis neist leida on”.
Kui me räägime, siis on alati oluline kuulaja(te)le selgeks teha, kes või mis on need "asjad" ehk entiteedid, kellest või millest me räägime. Selgekstegemine käib üldjuhul täiesti märkamatult ning keeles on selle teenistuses erinevad viitavad ehk referentsiaalsed fraasid, enamasti nimisõnafraasid (nt üks raamat, see poiss, ta, see jmt). Kuna tavaliselt mainitakse jutu keskmes olevaid entiteete korduvalt ning selleks kasutatakse erinevaid fraase, siis on huvitav, kuidas need fraasid jutu arenedes muutuvad ning millest sõltub viitava fraasi valik mingis konkreetses lauses/kontekstis.
Ettekandes keskendume oma uurimisrühma narratiivide-haru uurimistööle
1) Tutvustame oma uurimismaterjali (narratiivide) kogumise meetodit ja selle meetodi kasutamise põhjuseid;
2) Räägime sellest, kuidas oleme narratiividest huvipakkuva keeleainese välja valinud ning kuidas seda analüüsinud;
3) Tutvustame kolme uurimuse tulemust: vaatleme määratlejate esinemist ja kasutust eesti ja soome keeles; võrdleme referentsiaalseid relatiivlauseid ja nende funktsioone eesti, soome ja vene keeles; selgitame, mille poolest erinevad ja sarnanevad viitavad asesõnad eesti, soome ja vene keeles.
Eesti Uuringute Tippkeskuse narratiivide töörühma seminar Kirjandusmuuseumi IV k. seminariruumis 15. V 2018 kell 12.00
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Seminari toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti uuringute Tippkeskus) ja IUT 22-5.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO